Обзор розничных цен на социально-значимые продукты питания в ноябре 2019 года. Краткий анализ по столицам государств ЕАЭС

Publications: 18.12.2019


Расмий маалыматтар боюнча, 2019-жылдын ноябрындагы ЕАЭБ мамлекеттеринин калган борборлору менен салыштырганда негизги тамак-аш азыктарынын максималдуу орточо керектөө баалары, картошканы кошпогондо, Москва шаарында катталды.

 2019-жылдын ноябрында Евразия экономикалык биримдигине (ЕАЭБ) мүчө-мамлекеттеринин борбор шаарларында негизги тамак-аш азыктарынын орточо керектөө баалары
(килограмм үчүн АКШ доллары1)

 

Бишкек ш.

Нур-Султан ш.

Москва ш. 2

Минск ш. 2

Уйдун эти

5,06

4,95

6,58

4,41

Койдун эти

4,12

5,48

8,34

-

Ак (каймак) май

4,48

6,78

13,15

8,45

Пастеризацияланган сүт, литр

0,74

0,69

1,17

0,70

Жумуртка, ондук

0,98

0,91

1,16

1,13

Биринчи сорттогу буудай уну

0,46

0,58

0,68

0,62

Биринчи сорттогу ундан жасалган нан

0,63

0,38

0,95

0,62

Картошка

0,26

0,27

0,34

0,38

1 Мамлекеттердин Улуттук банктарынын курсу боюнча.

2 Буудай унунун орточо керектөө баалары.

(-) - Өкүл - товардын жоктугу.

2019-жылдын ноябрында ЕАЭБ өлкөлөрүнүн борборлорунун ичинен картошкага болгон максималдуу орточо чекене баа (1 килограмм үчүн 0,38 АКШ доллары) Минск шаарында, ал эми минималдуу чекене баа (1 килограмм үчүн 0,26 АКШ доллары) - Бишкек шаарында белгиленген. Ушул эле мезгилде уй этинин э¾ т¼м¼н баасы (1 килограмм үчүн 4,41 АКШ доллары) - Минск шаарында, биринчи сорттогу унга (1 килограмм үчүн 0,46 АКШ доллары) жана кой этинин (1 килограмм үчүн 4,12 АКШ доллары) - Бишкек шаарында, пастеризацияланган сүттүн баасы (1 литр үчүн 0,69 АКШ доллары) - Нур-Султан шаарында байкалды.

2019-жылдын ноябрында Евразия экономикалык биримдигине (ЕАЭБ) мүчө-мамлекеттеринин борборлорунда айрым тамак-аш азыктарынын максималдуу жана минималдуу орточо баалары

(килограмм үчүн АКШ доллары)

2019-жылдын ноябрында орточо чекене бааларынын деңгээли Бишкек шаарында пастеризацияланган сүткө Нур-Султан шаарында – 6,8 пайызга жана Минск шаарында - 5,4 пайызга, уй этине Нур-Султан шаарында – 2,2 пайызга, Минск шаарында – 12,8 пайызга, ал эми биринчи сорттогу ундан жасалган нанга Нур-Султан шаарында – 39,7 пайызга, Минск шаарында – 1,6 пайызга байкалган баалардан жогору болуп түзүлдү. Муну менен бирге, 2019-жылдын ноябрында жумурткага болгон орточо керектөө баалар Бишкек шаарында Нур-Султан шаарындагы баалардын деңгээлинен 7,1 пайызга ашты.

 2019-жылдын ноябрында Евразия экономикалык биримдигине (ЕАЭБ) мамлекеттеринин борбор шаарларындагы орточо айлык эмгек акынын сатып алуучулук жөндөмдүүлүгү жана баалардын катышы

 

Бишкек ш.

Нур-Султан ш.

Москва ш.

Минск ш.

Бишкек ш. = 100, пайыз менен

 

Уйдун эти

100

97,8

130,0

87,2

Койдун эти

100

133,0

202,4

-

Ак (каймак) май

100

151,3

293,5

188,6

Пастеризацияланган сүт, литр

100

93,2

158,1

94,6

Жумуртка, ондук

100

92,9

118,4

115,3

Биринчи сорттогу буудай уну

100

126,1

147,8

134,8

Биринчи сорттогу ундан жасалган нан

100

60,3

150,8

98,4

Картошка

100

103,8

130,8

146,2

АКШ доллары менен1

Орточо айлык эмгек акы2

324,2

792,9

1 345,6

749,5

Орточо айлык эмгек акынын сатып алуучулук жөндөмдүүлүгү кг менен

Уйдун эти

64,1

161,2

205,6

170,2

Койдун эти

78,7

145,6

162,2

-

Ак (каймак) май

72,4

117,6

102,9

88,7

Пастеризацияланган сүт, литр

436,4

1 153,8

1 157,6

1 078,3

Жумуртка, ондук

329,7

880,2

1 170,9

661,8

Биринчи сорттогу буудай уну

702,5

1 381,5

1 977,3

1 204,7

Биринчи сорттогу ундан жасалган нан

518,3

2 110,1

1 424,6

1 204,7

Картошка

1 244,3

2 962,2

3 936,6

1 951,9

1 Мамлекеттердин Улуттук банктарынын курсу боюнча.

2 2019-ж октябрындагы - Бишкек ш. жана Минск ш. боюнча, 2019-ж. сентябрындагы - Москва ш. боюнча,
2019-ж. 3-кварталындагы - Нур-Султан ш. боюнча айлык орточо эмгек акы.

Евразия экономикалык биримдигине (ЕАЭБ) мамлекеттердин айрым борбор шаарларында орточо айлык эмгек акынын сатып алуучулук жөндөмдүүлүгүнүн2 салыштырма талдоосу көрсөтүп тургандай 2019-жылдын ноябрында Бишкек шаарында бардык тамак-аш азыктары боюнча анын көрсөткүчтөрү алардын башка борборлордогу деңгээлдеринен артта калган, бул Бишкек шаарында орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнүн төмөндүгү менен шартталган. Мисалы, орточо эмгек акыга Бишкектен 1,2 тонна картошка сатып алса болот, ал эми Москвада – 3,9 тоннадай. Нур-Султан шаарында бир айлык эмгек акыга 1,4 тоннадай, ал эми Бишкек шаарында - 703 килограммга биринчи сорттогу унду сатып алса болот.

 

Маалымат үчүн: Эмгек акынын сатып алуучулук жөндөмдүүлүгү орточо эмгек айлык акыны (улуттук валютада) 1 килограмм тийиштүү товардын орточо баасына бөлүү менен аныкталат.

______________________________________________________________________________________________________

Баалар статистикасы бөлүмү                                |e-mail: ceny@stat.kg;                              |тел. + 996 (312)  625825; 324705

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалымат тармактарына, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөргө таратканда, пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү (“Мамлекеттик статистика жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 17-беренеси).

 

 


Last updating: 18.12.2019, 14:35