Мамлекеттик кызматчыларды жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматчыларын эсепке алуунун жыйынтыктары чыгарылды

Publications: 02.05.2019


2019-жылдын 1-январына карата Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматчыларынын саны (коргоо, коомдук тартип жана коопсуздукту камсыздоочу мамлекеттик органдардын маалыматтарын эсепке албаганда) 18 миңге жакын адамды түздү, алардын ичинен 40 пайызы аялдарга туура келди. 

 

2019-жылдын 1-январына карата аймактар боюнча мамлекеттик кызматчылар
(адам)

 

 

Мамлекеттик кызматчылар

анын ичинде кызматтары боюнча

саясий жанаатайын

административдик

Кыргыз Республикасы

17 807

697

17 110

Баткен облусу

763

30

733

Жалал-Абад облусу

1 735

62

1 673

Ысык-Көл облусу

1 070

35

1 035

Нарын облусу

908

25

883

Ош облусу

868

33

835

Талас облусу

573

28

545

Чүй облусу

1412

17

1 395

Бишкек ш.

9 321

438

8 883

Ош ш.

1 157

29

1 128

 

2019-жылдын 1-январына карата Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында 10 миңге жакын адам иштеген, алардын ичинен 8 миңден көбү муниципалдык кызматчылар болуп саналат. Муниципалдык кызматчылардын  жалпы санынын үчтөн көбүрөөк бөлүгүн аялдар түзгөн.

 

2019-жылдын 1-январына карата жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарындаиштеген кызматчылардын саны

(адам)

 

Бардыгы

алардын ичинен

саясий муниципалдык кызматтарда иштегендер

административдик муниципалдык кызматтарда иштегендер

Имаратаррды кайтаруу жана тейлөө боюнча персонал

Кыргыз Республикасы

9 960

509

7 918

1 533

Баткен облусу

906

41

728

137

Жалал-Абад облусу

2 019

81

 1 655

283

Ысык-Көл облусу

1 047

66

825

156

Нарын облусу

918

65

687

166

Ош облусу

2 147

91

1 816

240

Талас облусу

594

39

435

120

Чүй облусу

 1903

116

1 437

350

Бишкек ш.

339

5

272

62

Ош ш.

87

5

63

19

 

__________________________________________________________________________

Эмгек жана жумуш менен камсыздоо статистикасы бөлүмү
|e-mail: jailobaeva@stat.kg;                   |тел. + 996 (312)  626076

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалымат тармактарына, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөргө таратканда, пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү (“Мамлекеттик статистика жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 17-беренеси).

 


Last updating: 02.05.2019, 13:44