Малдын башынын ѳсγγсγ, мал чарба продукциясын ѳндγрγγнγн кѳбѳйγшγ менен шартталды

Publications: 10.08.2015


2015-жылдын январь-июлунда мурунку жылдын тиешелγγ мезгили менен салыштырганда мал чарба продукциясынын негизги тγрлѳрγн ѳндγрγγнγн кѳлѳмγ ѳстγ.

 

Υстγбγздѳгγ  жылдын январь-июлунда союулуучу мал жана канаттууларды (тирγγлѳй салмакта) ѳндγрγγнγн 2,5 пайызга, чийки сγттγн - 2,6 пайызга жана жγндγн (физикалык салмакта) – 2,4 пайызга  кѳбѳйγшγ  мал жана γй канаттууларынын башынын санынын ѳсγшγ менен шартталды.

Быйылкы жылдын жети айында  199 миң тоннадан ашык  союлуучу мал жана канаттуулар (тирγγлѳй салмакта) ѳндγрγлγп, 857 миң тоннадан ашык сγт саалып алынды, 265 млн, даанадан ашык  жумуртка ѳндγрγлγп, 12 миң тонна жγн кыркылып алынды.
________________________________________________________________________________________________________

Айыл чарба статистикасы    |    e-mail:   m.bakachiev@ stat.kg;     |  тел. + 996 (312) 324621 

башкармасы                                                                          

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалыматтык тармактарда, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүучүлөргө таратканда, пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү (“Мамлекеттик статистика жөнүндө” Мыйзамдын 17-беренеси). 


Last updating: 11.08.2015, 10:22