Өсүмдүк майларына чекене баалардын жогорулоосу уланууда

Publications: 02.07.2021


Улутстатком тарабынан республиканын 18 калктуу конуш пункттары боюнча күн карама жана пахта майына карата жүргүзүлгөн орточо керектөө бааларынын ар күндүк мониторингинин натыйжалары, үстүбүздөгү жылдын 30-июнуна карата абалы боюнча күн карама майына болгон баалар республика боюнча орточо 181,77 сомду түзгөнүн жана өткөн айга салыштырмалуу 2,6 эсеге өскөнүн, ал эми пахта майына болгон баалар 1 кг үчүн 176,26 сомду түзгөнүн жана 3,8 эсеге өскөнүн көрсөттү.

Муну менен бирге, күн карама майына карата чекене баалар орточо республикалык көрсөткүчтөн жогору болуп Исфана (бир кг үчүн 190,01 сом), Жалал-Абад (бир кг үчүн 189,07 сом) шаарларында түзүлдү, ал эми ага карата минималдуу баалар Өзгөн (бир кг үчүн 163,59 сом), Кара-Балта (бир кг үчүн 163,97 сом) жана Талас (бир кг үчүн 167,24 сом) шаарларында катталды.

Күн карама майына болгон баалардын өткөн айга салыштырмалуу Жалал-Абад шаарында - 6,3 пайызга, Талас шаарында - 4,9 пайызга,  Токтогул шаарында - 4,3 пайызга жогорулап өсүшү катталды.

Пахта майына болгон чекене баалар Токмок (бир кг үчүн 198,88 сом), Жалал-Абад (бир кг үчүн 187,38 сом), Исфана (бир кг үчүн 183,90 сом), Токтогул (бир кг үчүн 178,93 сом) шаарларында орточо республикалык көрсөткүчтөн ашты, ал эми ага карата минималдуу баалар Талас  (бир кг үчүн 157,74 сом), Кара-Суу (бир кг үчүн 157,76 сом) шаарларында жана Покровка айылында (бир кг үчүн 163,88 сом) байкалды.

Июнь айында пахта майына карата баалардын май айына салыштырганда Кербен шаарында - 10,9 пайызга, Талас - 9,7 пайызга жана Жалал-Абад шаарларында - 7,2 пайызга максималдуу өсүшү катталды.

 

   Айрым калктуу конуш пункттарында  күн карама жана пахта майына

   орточо чекене баалар 

(бир кг үчүн сом)

 

Күн карама майы

Четтөө:

өсүүсү (+), төмөндөөсү (-)

Пахта майы

Четтөө:

өсүүсү (+), төмөндөөсү (-)

май

июнь

май

июнь

Кыргыз Республикасы

177,24

181,77

4,53

169,84

176,26

6,43

 Каракол ш.

171,34

173,78

2,44

171,97

175,65

3,68

 Балыкчы ш.

172,42

177,66

5,24

0,00

0,00

0,00

 Кербен ш.

176,61

176,61

0,00

144,22

160,00

15,78

 Токтогул ш.

175,07

182,66

7,59

172,79

178,93

6,14

 Жалал-Абад ш.

177,85

189,07

11,22

174,75

187,38

12,62

 Чаек а., Жумгал району

179,89

184,74

4,85

174,55

175,15

0,60

 Нарын ш.

179,37

183,60

4,22

0,00

0,00

0,00

  Исфана ш.

186,82

190,01

3,18

184,59

183,90

-0,69

 Баткен ш.

181,19

183,26

2,07

172,99

174,01

1,02

  Кара-Суу ш.

179,16

180,36

1,20

156,81

157,76

0,95

 Ноокат ш.

174,39

173,91

-0,48

176,61

176,61

0,00

  Өзген ш.

163,27

163,59

0,31

168,30

173,91

5,62

  Покровка а., Манас району

164,62

169,96

5,34

156,40

163,88

7,48

 Талас ш.

159,49

167,24

7,75

143,73

157,74

14,01

  Кара-Балта

162,76

163,97

1,21

169,38

172,64

3,26

  Токмок ш.

181,28

183,28

2,00

192,04

198,88

6,84

  Бишкек ш.

179,19

183,52

4,33

168,41

174,92

6,51

  Ош ш.

175,40

181,99

6,59

167,53

173,91

6,38

0,00 - Товардын рынокто убактылуу жок болусу
         

_________________________________________________________________________________

Баалар статистикасы бөлүмү         |e-mail: ceny@stat.kg;           |тел. + 996 (312)  625825; 324705

 

Пайдалануучулар расмий статистиканын маалыматтарын жана тиешелүү метамаалыматтарды пайдаланууда алардын булагына шилтеме көрсөтүүгө милдеттүү ("Расмий статистика жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 30-беренеси).

 


Last updating: 05.07.2021, 10:56