Көмүр рыногунда учурдагы баалардын абалы. 2020-жылдын 27-февралына карата кыскача обзор

Publications: 28.02.2020


Чекене баалардын жума сайын жүргүзүлүүчү мониторингинин маалыматтарынын негизинде КР Улутстатком тарабынан республиканын 18 калк жашоочу пункттарында көмүрдүн (импорттук жана жергиликтүү өндүрүштүн)  орточо керектөө бааларынын талдоосу жүргүзүлдү.

Маалымат үчүн: Керектөөчү (чекене) баа - алар соода ишканаларында, рыноктордо же кызмат көрсөтүү чөйрөлөрүндө, ошондой эле көчүп жүрүүчү соода түйүндөрүндө (киоск, чатыр ж.б.) элге чекене сатылуучу товардын же кызмат көрсөтүүнүн иш жүзүндөгү баасы. Керектөөчү баа - керектөөнүн акыркы баасы болуп саналат жана ал өзүнө кошумча нарк салыгын (КНС), акцизди, сатуудан алынган сатыкты жана башка кыйыр салыктарды, ошондой эле товарларды өткөрүүчү тордун уюмдарынын чыгымдарын камтыйт.

2020-жылдын 27-февралына карата көмүрдүн  чекене баалары январь  айындагы баалар менен салыштырмалуу республика боюнча орточо алганда 153,85 сомго же 3,4 пайызга төмөндөдү.

Ушул эле учурда көмүрдүн  чекене баалары  эң көп өлчөмдө Исфана шаарында –  726,53 сомго же 11,2 пайызга, Баткен шаарында – 503,37 сомго же 6,9 пайызга,  Жалал-Абад шаарында –  489,89 сомго же 9,5 пайызга  жана Покровка айылында – 500 сомго же 11,1 пайызга төмөндөдү.

Көмүрдүн эң жогорку орточо баалары   Ноокат   (бир тонна үчүн – 7 334,17 сом), Баткен  (бир тонна үчүн - 6 782,42 сом) жана Кара-Суу (бир тонна үчүн – 6 245,00 сом) шаарларында белгиленди.

   Таблица: Кыргыз Республикасынын айрым калк жашоочу пункттарында              

                       көмүрдүн  орточо керектөөчү баалары

                              (бир тонна, сом)

 

 

2020-ж.

январына

 

2020-ж.

27 - февралына

Четтөө:

өсүүсү (+),

төмөндөөсү (-)

 

Кыргыз Республикасы

4 498,69

4 344,84

-153,85

 Каракол ш.

5 460,94

5 191,50

-269,43

 Балыкчы ш.

3 694,59

3 694,59

0,00

 Кербен ш.

4 647,58

4 347,41

-300,17

 Токтогул ш.

4 500,00

4 426,27

-73,73

 Жалал- Абад ш.

5 129,93

4 640,04

-489,89

 Чаек а., Жумгал району

2 500,00

2 500,00

0,00

 Нарын ш.

3 500,00

3 500,00

0,00

 Исфана ш.

6 471,09

5 744,56

-726,53

 Баткен ш.

7 285,79

6 782,42

-503,37

 Кара-Суу ш.

6 245,00

6 245,00

0,00

 Ноокат ш.

7 429,74

7 334,17

-95,57

 Өзгөн ш.

4 908,33

4 890,97

-17,36

 Покровка а., Манас району

4 500,00

4 000,00

-500,00

 Талас ш.

4 472,14

4 500,00

27,86

 Кара-Балта ш.

3 900,00

3 900,00

0,00

 Токмок ш.

3 749,67

3 948,51

198,84

 Бишкек ш.

3 926,79

3 860,74

-66,05

 Ош ш.

6 098,34

6 000,00

-98,34

        Баадагы факторлордон тышкары, товар-өкүлдөрдүн ассортиментинин өзгөрүүсү, ошондой эле соода       

        точкаларынын алмашуусу орточо баанын деңгээлине таасирин тийгизет. 

Кыска маалымат: Бааларды каттоонун эң негизги методологиялык принциптеринин бири-баалардын үзгүлтүксүз жана таза өзгөрүүлөрүн сактоо болуп саналат. Баалардын өзгөрүшүнө жүргүзүлгөн байкоо, чекене бааларды, товарды же  кызмат көрсөтүүлөрдү бирдей мезгилде бирдей сапатта каттоону, сатууну жана акы төлөөнү бирдей шарттарда ишке ашырууну, сандын бирдей бирдиктерин карайт. Байкоого мекенде өндүрүлгөн жана

импорттук көмүр, басымдуу түрдө Казакстандан алынып келген көмүр алынат.Бааларды каттоо, соода ишканаларына жана кызмат көрсөтүүлөр чөйрөсүнө каттоочулар жеке өздөрү ошол жерлерге барып, бааларды   каттоону смартфонду колдонуу менен жүргүзүшөт. Ошол эле учурда сатуу точкаларында товарлардын сунушталган баалары эмес, алардын иш жүзүндө сатылган баалары катталат. Ошондой эле рыноктор үчүн соода абдан кызуу жүрүп жаткан убакыттын ичинде бааларды каттоо маанилүү болуп саналат.

 

_____________________________________________________________________________________

Баалар статистикасы бөлүмү         |e-mail: ceny@stat.kg;           |тел. + 996 (312)  625825; 324705

 

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалымат тармактарына, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөрдө таратканда пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү. (“Мамлекеттик статистика жөнүндө Мыйзамдын 17-беренеси).

 


Last updating: 28.02.2020, 13:45