Айыл чарба ѳсγмдγктѳрγн жыйноо улантылууда. Муну менен катар тγшγм жыйноо темпи айыл чарба ѳсγмдγктѳрγнγн бардык тγрлѳрγ боюнча ѳткѳн жылдагыдан алдыда келе жатат

Publications: 10.08.2015


Республикада айыл чарба ѳсγмдγктѳрγн жыйноо толук жγрγп жатат, муну менен катар тγшγм жыйноо темпи ѳткѳн жылдагыдан алдыда келе жатат. Υстγбγздѳгγ жылдын 23-июлуна карата дан ѳсγмдγктѳрγ (дан буурчак ѳсγмдγктѳрγ, кγрγч жана гречихасыз) 220,0 миң гектарга жакын же жыйналуучу аянттын 38 пайызынан жыйналды.(Ѳткѳн жылыушул жылдын тиешелγγ датасына 35,2 пайыз болгон).

2015-жылдын 23-июлуна карата айыл чарба ѳсγмдγктѳрγнγн   тγшγмγнγн жыйналышы

 

Факт жγзγндѳ

Ѳткѳн жылдын тийиштγγ кγнγнѳ карата

 

2014

2015

+, -

пайыз менен

Жыйналган дан ѳсγмдγктѳрγ (дан буурчак ѳсγмдγктѳрγ, кγрγч жана гречихасыз), миң га

208,6

219,9

11,3

105,4

Бастырылган дан - бардыгы (алгачкы кабыл алынган салмакта) (дан буурчак ѳсγмдγктѳрγ, кγрγч жана гречихасыз), миң т

354,2

526,6

172,4

148,7

1 гектардан, ц

17,0

23,9

6,9

140,6

бастырылган буудай (алгачкы кабыл алынган салмакта), миң т

265,6

349,4

83,8

131,6

Казылган картошка аянты, миң га

7,7

9,1

1,4

118,9

Жыйналган картошка, миң т

119,2

141,6

22,3

118,8

Жыйналган жашылча  ѳсγмдγктѳрγ, миң т

217,7

236,8

19

108,7

Жыйналган бакча ѳсγмдγктѳрγ, миң т

106,2

115,1

8,8

108,3

Жалпысынан республика боюнча дан эгиндеринин дγң жыйымынын ѳсγшγ, буудайдын жана арпанын тγшγмдγγлγгγнγн олуттуу тγрдѳ жогорулашы менен камсыздалды.

Дан ѳсγмдγктѳрγнγн орточо тγшγмдγγлγгγ жалпысынан республика боюнча быйыл гектарына 23,9 центнерди (алгачкы кабыл алынган салмакта) тγздγ, былтыркы жылдын тиешелγγ ушул датасында 17,0 центнерди тγзгѳн, анын ичинде буудай 26,0 центнерден (алгачкы кабыл алынган салмакта) гектарына айланды, ѳткѳн жылы 19,3 центнер гектарына айланган.

______________________________________________________________________________________________________

Айыл чарба статистикасы 

башкармасы                              e-mail:  |   gmursabekova@stat.kg   |    тел. + 996 (312) 664043

 

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалыматтык тармактарда, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүучүлөргө таратканда, пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү (“Мамлекеттик статистика жөнүндө” Мыйзамдын 17-беренеси)

Last updating: 11.08.2015, 10:19