«Кыргыз Республикасындагы малга жана үй канаттуларга санак жүргүзүүнүн жыйынтыгы (2018-жылдын аягына карата абалы боюнча)» статистикалык жыйнагы басылып чыкты

Publications: 26.02.2019


  


Last updating: 26.02.2019, 10:16