“Кыргыз Республикасындагы чакан жана орто ишкерлик-2014-2018” статистикалык жыйнагы басылып чыкты

Publications: 30.10.2019


Басылма 2014-2018-жылдардагы Кыргыз Республикасындагы чакан жана орто ишкерликтин абалынын жана өнүгүүсүнүн кыскача талдоосун, экономикалык ишмердиктин түрлөрү жана аймактары боюнча статистикалык маалыматтарды камтыйт. Жыйнакта иштеген ишканалардын санын, андагы иштеген жумушчулардын санын, финансы-чарбалык жана тышкы экономикалык ишмердикти, ошондой эле чакан жана орто ишкерлик субъекттеринин ишмердигинин өндүрүштүк көрсөткүчтөрүн мүнөздөгөн статистикалык таблицалар жана графиктер жайгаштырылган. Дыйкан (фермердик) чарбаларынын жана жеке ишкерлердин ишмердиги жөнүндө маалыматтар камтыган.

Басылмада ишканалардын типтеринин классификаторунун негизги схемасы жана көрсөткүчтөргө кыскача методологиялык түшүндүрмөлөр жайгаштырылган.

Бул басылманы алууну каалагандар Кыргыз Республикасынын Улутстаткомунун Маркетинг кызматына кайрылууңуздарды сунуштайбыз.

_____________________________________________________________________________

Финансы статистикасы бөлүмү            |     e-mail: m.abdukadirova@stat.kg     |           тел. + 996 (312) 625591 Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалыматтык тармактарда, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөргө таратканда пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү (“Мамлекеттик статистика жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 17-беренеси).

 


Last updating: 30.10.2019, 13:42