«РЕСУРСТАР-ПАЙДАЛАНУУ» ТАБЛИЦАЛАРЫ (РПТ)

«РЕСУРСТАР-ПАЙДАЛАНУУ» ТАБЛИЦАЛАРЫ (РПТ)

Periodicity: Special edition

Publications Archive: 2019

Статистикалык бюллетени 2016-жыл үчүн Кыргыз Республикасынын экономикасындагы товарлардын жана кызмат көрсөтүү агымдарын чагылдыруучу 2018-жылдын Улуттук эсептер системасынын методологиялык принциптери жана стандарттарына ылайык  иштелип чыккан "Ресурстар-Пайдалануу" таблицаларын камтыйт.  


Скачать публикацию

Publications Archive