Statistics of Bishkek City

Бишкек шаарынын социалдык-экономикалык абалы

2017

 
Январь [Приложение] [Приложение II] [Приложение III]  
Январь-февраль [Приложение] [Приложение I] [Приложение II] [Приложение III]  
Январь-март [Приложение] [Приложение] [Приложение] [Приложение II] [Приложение III]  
Январь-апрель Приложение Приложение II Приложение III  
Январь-май [Приложение] [Приложение II][Приложение III]  
Январь-июнь  
Январь-июль Приложение Приложение II Приложение III  
Январь-август Приложение Приложение II Приложение III   
Январь-сентябрь Приложение Приложение II Приложение III  
Январь-октябрь Приложение Приложение II Приложение III  
Январь-декабрь Приложение Приложение II Приложение III  
   
2018  
Январь Приложение Приложение II Приложение III  
Январь-февраль Приложение Приложение II Приложение III  
Январь-март Приложение Приложение II Приложение III  
Январь-май Приложение Приложение II Приложение III  
Январь-июнь Приложение Приложение II Приложение III  
Январь-август Приложение  
Январь-сентябрь Приложение  
Январь-ноябрь Приложение  
Last updating: 24.12.2018, 15:58