2017-жылдын 1-январына карата Кыргыз Республикасынын калкынын саны

Басылмалардын датасы: 01.03.2017


Кыргыз Республикасынын Улутстаткому тарабынан 2017-жылдын 1-январына карата (Статистика → Калк → Ыкчам маалымат → 2017-жылдагы Кыргыз Республикасынын облустарынын, райондорунун, шаарларынын, шаар тибиндеги кыштактарынын санын караңыздар) республиканын, облустардын, райондордун, шаарлардын жана шаар тибиндеги кыштактардын туруктуу жана болгон, шаар жана айыл калкынын санынын эсеби жүргүзүлдү. (толугу менен...)

Социалдык-демографиялык статистика жана эмгек рыногу башкармалыгынын демографиялык статистика бөлүмү          e-mail: r.chynybaeva@stat.kg;   тел. + 996 (312) 325336.

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалымат тармактарына, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөргө таратканда, пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү (Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик статистика жөнүндө» Мыйзамынын 17-беренеси).

 


Акыркы жаңылоо: 01.03.2017, 10:15