2018-жылдын 1-кварталында калктын акчалай кирешелери

Басылмалардын датасы: 10.08.2018


Кыргыз Республикасынын калкынын номиналдык акчалай кирешелери 2018-ж. I-кварталында 95 млрд. сомду түзүп, өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 12,0 пайызга көбөйдү. Муну менен бирге калктын акчалай кирешелеринин негизги булагы үлүшүнө кирешелердин жалпы көлөмүнүн 72,2 пайыздан көбү туура келген эмгек ишмердигинин кирешелери болуп саналды.

Муну менен катар калктын реалдуу акчалай кирешелери өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 8,5 пайызга көбөйдү.

Калктын номиналдык акчалай кирешелери

(млн. сом)

 

Бардыгы

анын ичинде

эмгек
ишмердигинен түшкөн киреше

социалдык
трансферттер

жеке көмөкчү чарбадан түшкөн киреше

башка
акчалай түшүүлөр

2017

 

 

 

 

 

  Январь-март

84909,5

57640,4

13262,0

10944,0

3063,2

  Январь-июнь

169166,1

118530,4

26030,8

17755,8

6849,1

  Январь-сентябрь

253894,0

181367,9

38825,0

23280,0

10421,0

  Январь-декабрь

355609,3

250849,1

55602,8

34691,2

14466,3

2018

 

 

 

 

 

  Январь-март

95064,5

68601,6

14703,0

7645,5

4114,5

 

 

I кварталдагы аймактар боюнча реалдуу акчалай кирешелер

(млн. сом)

 

2017

2018

Анык акчалай кирешелеринин өсүү темпи, пайыз менен

 

2017

2018

Кыргыз Республикасы

83617,2

92161,9

113,4

108,5

  Баткен облусу

5646,6

6664,9

116,2

116,3

  Жалал-Абад облусу

12202,9

16057,7

103,7

128,7

  Ысык-К¼л облусу

6806,7

6846,4

115,0

96,9

  Нарын облусу

3001,2

3166,4

112,0

103,3

  Ош облусу

16738,3

17229,3

111,9

100,7

  Талас облусу

3287,6

2353,6

130,0

71,4

  Ч³й облусу

13623,4

15232,3

113,7

110,0

  Бишкек ш.

19101,2

20822,6

118,8

109,4

  Ош ш.

3209,3

3788,7

107,1

114,8

Кыргыз Республикасындагы реалдуу акчалай кирешелердин өсүүсү

(пайыз менен)

 

 

 

Туруктуу өнүгүү жана айлана-чөйрө

 статистикасы башкармалыгы     

 

Үй чарба статистикасы

бөлүмү                  

| e-mail:NKerimalieva@stat.kg;  |  тел. + 996 (312)  324691

 

|   e-mail:gsamohleb@stat.kg;    |  тел. + 996 (312)  324655

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалыматтык тармактарда, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөргө таратканда, пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү (“Мамлекеттик статистика жөнүндө” Мыйзамдын 17-беренеси). 

 


Акыркы жаңылоо: 10.08.2018, 17:58