Калктын акчалай кирешелери

Басылмалардын датасы: 16.05.2019


Кыргыз Республикасынын калкынын номиналдык акчалай кирешелери 2018-жылдында 413 млрд. сомду түзүп, өткөн жылга салыштырмалуу 16,1 пайызга көбөйдү. Муну менен бирге калктын акчалай кирешелеринин негизги булагы үлүшүнө кирешелердин жалпы көлөмүнүн 70,7 пайыздан көбү туура келген эмгек ишмердигинин кирешелери болуп саналды.

 

Калктын номиналдык акчалай кирешелери

(млн. сом)

 

Бардыгы

анын ичинде

эмгек
ишмердигинен түшк
өн кирешелер

социалдык
трансферттер

жеке көмөкчү чарбалардан түшкөн кирешелер

башка
акчалай түшүүл
өр

2017

 

 

 

 

 

Январь-март

84909,5

57640,4

13262,0

10944,0

3063,2

Январь-июнь

169166,1

118530,4

26030,8

17755,8

6849,1

Январь-сентябрь

253894,0

181367,9

38825,0

23280,0

10421,0

Январь-декабрь

355608,1

250847,9

55602,8

34691,2

14466,3

2018

 

 

 

 

 

Январь-март

95064,5

68601,6

14703,0

7645,5

4114,5

Январь-июнь

208605,3

148151,3

30784,8

21346,6

8322,6

Январь-сентябрь

304761,0

217821,8

44610,4

30300,1

12028,6

Январь-декабрь

412964,5

292053,6

61260,8

43388,3

16261,9

 

2018-жылдын калктын реалдуу акчалай кирешелеринин көлөмү 406690,6 млн. сомду түзүп, өтткөн жылга салыштырганда 14,4 пайызга өстү.

 

2018-жылдын аймактар боюнча реалдуу акчалай кирешелер

(млн. сом)

 

Млн. сом

өткөн жылдын тиешелүү мезгилине карата пайыз менен

 

2017

2018

2017

2018

Кыргыз Республикасы

344665,1

406690,6

111,2

114,4

  Баткен облусу

24448,7

29313,5

115,4

116,3

  Жалал-Абад облусу

51983,4

69657,4

108,5

129,4

  Ысык-Көл облусу

26512,4

32327,4

102,7

117,8

  Нарын облусу

12618,1

14182,4

104,7

108,5

  Ош облусу

68206,1

80568,0

114,5

111,4

  Талас облусу

12530,6

13774,4

109,4

106,6

  Ч³й облусу

58550,9

67313,0

109,1

112,8

  Бишкек ш.

76280,7

83625,3

116,5

108,7

  Ош ш.

13534,2

15929,2

105,6

112,4

 

Кыргыз Республикасындагы калктын 2018-жылдын реалдуу акчалай кирешелеринин өсүүсү

(өткөн жылдын тиешелүү мезгилине карата пайыз менен)

 

______________________________________________________________________________________

Туруктуу өнүгүү жана айлана-чөйрө

 статистикасы башкармалыгы     

Үй чарба статистикасы бөлүмү                  

 

| e-mail:NKerimalieva@stat.kg;  |  тел. + 996 (312)  324691

|   e-mail:gsamohleb@stat.kg;    |  тел. + 996 (312)  324655

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалыматтык тармактарда, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөргө таратканда, пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү (“Мамлекеттик статистика жөнүндө” Мыйзамдын 17-беренеси). 

 


Акыркы жаңылоо: 17.05.2019, 09:01