Кыргыз Республикасында 2018-жылдагы баалардын индекси

Басылмалардын датасы: 25.02.2019


2018-жылы керектүү секторундагы инфляциянын деңгээли (мурунку жылдын декабрына салыштырмалуу) 0,5 пайызды, ал эми 2017-жылдын январь-декабрында - 3,7 пайызды түздү. Тамак-аш азыктарынын жана алкоголсуз суусундуктардын бааларынын (2,7 пайызга) жогорулашы байкалган 2017-жылдан айырмаланып, 2018-жылдын январь-декабрында алардын баалары тескерисинче (2,6 пайызга) төмөндөдү. Муну менен бирге өткөн жылы баалар алкоголдук ичимдиктерге, тамекиге - 6,4 пайызга, азык-түлүк эмес товарларга - 1,4 пайызга, кызмат көрсөтүүлөргү - 4,2 пайызга жогорулады. (Кененирээк...)

 

_____________________________________________________________________________

Баалар статистикасы бөлүмү               |e-mail: ceny@stat.kg;             |тел. + 996 (312) 625825, 324705

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалымат тармактарына, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөргө таратканда, пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү (“Мамлекеттик статистика жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 17-беренеси).


Акыркы жаңылоо: 01.03.2019, 10:27