Калктын ишеним көрсөткүчтөрү

Басылмалардын датасы: 16.03.2017


2016–жылдын II жарым жылдыгындагы Кыргыз Республикасын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү  өз алдынча башкаруу органдарынын ишине карата Калктын ишеним индексине баалоо жүргүзүлдү  (Толугу менен «Статистика» бөлүмүнөн көрө аласыздар)

 

Туруктуу өнүгүү жана айлана-чөйрө

 статистикасы башкармалыгы      

 

²й чарба статистикасы

башкармалыгы                  

|   e-mail:korozbaeva@stat.kg;    |  тел. + 996 (312)  324691

 

 

 

|   e-mail:gsamohleb@stat.kg;    |  тел. + 996 (312)  324655

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланууда, маалыматтык тарамдарда кагаз түрүндө, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөрдө жайылтууда колдонуучу маалыматтын булагына шилтеме берүүгө милдеттүү (КРнын “Мамлекеттик статистика жөнүндө” Мыйзамынын 17-беренеси).

 

 

 

16.03.2017

 

 

 

 


Акыркы жаңылоо: 16.03.2017, 17:34