Улутстаткомдун Статистикалык изилдөөлөр жана квалификацияны жогорулатуу институту үчүнчү өлкөлөр менен республиканын тышкы соодасынын абалы жөнүндө аналитикалык баяндама даярдады

Басылмалардын датасы: 29.07.2019


Улутстаткомдун борбордук аппаратынын адистери менен биргеликте Улутстаткомдун Статистикалык изилдөөлөр жана квалификацияны жогорулатуу институтунун адистери тарабынан 2013-2018-жылдардагы мезгил үчүн үчүнчү өлкөлөр менен Кыргыз Республикасынын тышкы соодасынын абалы жөнүндө аналитикалык баяндама даярдалды.  

Ушул изилдөөчүлүк иштин максаты, заманбап этапта үчүнчү өлкөлөр менен республиканын тышкы соода операцияларынын негизги факторлорун жана багыттарын табуу, республиканын тышкы соодасын  географиялык бөлүнүшүндө изилдөө, республиканын экспортунун жана импортунун өнүгүүсүнүн тенеденцияларын аныктоо, үчүнчү өлкөлөр менен тышкы соодага тиешелүү көйгөйлөрдү изилдөө жана алардын чечими боюнча сунуштарды иштеп чыгуу болуп саналат. Кененирээк…

 

 

______________________________________________________________________________________________________

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалымат тармактарына, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөргө таратканда, пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү (“Мамлекеттик статистика жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 17-беренеси).


Акыркы жаңылоо: 29.07.2019, 14:39