Улутстаткомдун Статистикалык изилдөөлөр жана квалификацияны жогорулатуу институту Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын өнүктүрүүнүн өзгөчөлүктөрү жана келечектери тууралуу аналитикалык доклад даярдады

Басылмалардын датасы: 29.01.2020


Улутстаткомдун борбордук аппаратынын адистери менен биргеликте Статистикалык изилдөөлөр жана квалификацияны жогорулатуу институтунун эксперттери тарабынан Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын өнүктүрүүнүн өзгөчөлүктөрү жана келечектери тууралуу аналитикалык доклады даярдалды.

Бул талдоонун максаты республиканын айыл чарбасынын өзгөчөлүктөрүн табуу, ошондой эле заманбап этапта анын өнүгүүсүнүн абалын жана келечектерин баалоо болуп саналат.

Ушул тармактын учурдагы абалынын талдоосу келтирилди, көйгөйлөрү аныкталды жана анын өнүгүүсүнүн келечектүү багыттары сунушталды. Кененирээк...

 


Акыркы жаңылоо: 29.01.2020, 16:11