Кыргыз Республикасындагы айыл чарба өсүмдүктөрүнүн 2020-жылдын түшүмү үчүн айдоо аянттарынын жыйынтыктары

Басылмалардын датасы: 07.07.2020


Бардык категориядагы чарбаларда айыл чарба өсүмдүктөрү ээлеген жалпы айдоо аянты, 2020-ж 1223,6 миң гектарды түздүп, бул өткөн жылга салыштырмалуу 6,9 миң гектарга, же 0,6 пайызга көп. 2020-жылдын түшүмүнө күздүк себүү аянты 141,5 миң гектарга,  же 2019-жылдын түшүмүнө күздүк себүүгө салыштырмалуу 1,2 пайызга көп. Жазгы айдап себүү аянты 744,9 миң гектар, өсүш 1,0 миң гектарды же 0,1 пайызды түздү.

Жалпы айыл чарба өсүмдүктөрүнүн айдоо аянты

 

Бардыгы, миң га

2020 к 2019

2020 жыйынтык пайыз менен

2019

2020

в %

 +,-

Жалпы  айдоо аянты – бардыгы

1216,7

1223,6

100,6

6,9

100

Дан эгиндери (дан буурчак  өсүмдүктөрү, күрүч  жана гречкасыз)

552,4

573,3

103,8

20,9

46,9

     анын ичинен:

         

                Буудай

239,6

247,5

103,3

7,9

43,2

                Арпа

205,2

219,2

106,8

13,9

38,2

                дандык жүгөрү

106,3

105,2

99,0

-1,0

18,4

Дан буурчак өсүмдүктөр

62,2

62,0

99,7

-0,2

5,1

Май өсүмдүктөрү

26,0

19,6

75,3

-6,4

1,6

Пахта

24,4

21,8

89,1

-2,7

1,8

Тамеки

0,4

0,4

99,5

0,0

0,0

Кант кызылчасы

14,4

8,4

58,4

-6,0

0,7

Картошка

79,2

76,3

96,3

-2,9

6,2

Жашылча

53,4

52,9

99,0

-0,5

4,3

Азыктык бакча өсүмдүктөрү

10,9

11,6

105,9

0,6

0,9

Башка өсүмдүктөр (күрүч, гречка жана баш.)

12,2

12,7

104,1

0,5

1,0

Тоют өсүмдүктөрү

381,2

384,8

101,0

3,6

31,4

     анын ичинен: өткөң жылы себилген көп жылдык чөптөр

332,9

337,1

101,3

4,2

87,6

Дан эгиндеринин айдоо аянты (дандык дан өсүмдүктөрү, күрүч жана гречка) 573,3 миң гектарды түзүп, өткөн жылга салыштырмалуу 20,9 миң гектарга же 3,8 пайызга көп, анын ичинде буудай аянты 247,5 миң гектар, бул 7,9 миң гектарга же 3,3 пайызга көп, арпа - 219,2 миң гектар, бул 13,9 миң гектарга, же 6,8 пайызга көп. Ошол эле учурда дандык жүгөрүнүн айдоо аянты миң гектарга, же 1,0 пайызга азайып, 105,2 миң гектарды түзгөн.

Өткөн жылдардагы көп жылдык чөптөрдүн аянты көбөйүп, аянты 337,1 миң гектарды түзгөн, бул 4,2 миң гектарга, же 1,3 пайызга көп.

Муну менен катар, май өсүмдүктөрүнүн айдоо аянтары 6,4 миң гектарга, кант кызылчасы 6,0 миң гектарга, картошка 2,9 миң гектарга жана пахта 2,6 миң гектарга кыскарган.

_______________________________________________________________________________

Айыл чарба статистикасы бөлүмү     | e-mail: gmursabekova@stat.kg; | тел. + 996 (312) 66 40 43

 

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалымат тармактарына, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөрдө таратканда пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү. (“Рассмий статистика жөнүндө” Мыйзамдын 17-беренеси).


Акыркы жаңылоо: 07.07.2020, 17:38