2019-жылдын январь-сентябрында Евразия экономикалык биримдигине (ЕАЭБ) мүчө-мамлекеттеринин бюджеттеринин жана мамлекеттик карызынын аткаруунун кыскача талдоосу

Басылмалардын датасы: 13.12.2019


2019-жылдын январь-сентябрында республикалык бюджет Кыргыз Республикасында жана Казакстан Республикасында тартыштык, ал эми Россияда, Беларусь жана Армения Республикаларында - профицит менен аткарылды. Мында, Кыргыз Республикасында жана Казакстан Республикасында тартыштыктын көбөйүшү, ал эми Россияда бюджеттин профициттин көбөйүшү байкалган.

1-таблица: Январь-сентябрдагы республикалык бюджет*

 

Улуттук валютада млрд. бирдик

Млрд. АКШ доллары**

Кирешелер

Чыгымдар

Тартыштык (профицит)

Кирешелер

Чыгымдар

Тартыштык (профицит)

 

2018-жыл

Кыргызстан***

95,6

97,7

-2,0

1,4

1,4

-0,0

Армения

943,9

958,9

-15,0

2,0

2,0

0,0

Беларусь

17,0

13,6

3,4

8,5

6,8

1,7

Казакстан

6 837,0

7 091,6

-254,6

20,3

21,1

-0,8

Россия

13 986,1

11 370,2

2 615,9

227,1

185,8

41,4

ЕАЭБ

-

-

-

259,3

217,1

42,3

 

2019-жыл

Кыргызстан***

97,8

101,4

-3,6

1,4

1,5

-0,1

Армения

1 148,1

1 053,0

95,1

2,4

2,2

0,2

Беларусь

17,7

15,0

2,8

8,5

7,1

1,3

Казакстан

7 727,7

8 540,8

-813,1

20,3

22,4

-2,1

Россия

15 034,7

11 948,3

3 086,5

231,2

183,7

47,6

ЕАЭБ

-

-

-

263,8

216,9

46,9

*Армения Республикасынын мамлекеттик бюджети, Россия Федерациясынын федералдык бюджети.

**Орточо (орточо өлчөнгөн) кварталдык курстар боюнча кайрадан эсептелди.

***Бюджеттин кирешелеринде жана чыгашаларында финансылык эмес активдерди сатуу жана сатып алуу эсепке алынды.

Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу Республикалык бюджеттин көрсөткүчтөрүнүн өсүү темптеринин динамикасы ар түрдүү багытта болду.

1-график: Январь-сентябрдагы республикалык бюджеттин көрсөткүчтөрүнүн өсүү темптери
(улуттук валютадагы маалыматтар боюнча өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата пайыз менен)

 

2019-жылдын 1-октябрына карата абалы боюнча өткөн жылдын тийиштүү датасына салыштырганда жалпы ЕАЭБ боюнча мамлекеттик карыздын көбөйүүсү байкалды. Ушул эле учурда, Армения, Беларусь жана Казакстан Республикаларында көрсөткүчтөрүнүн өсүү темптеринин төмөндөөсү байкалды.

2-график: 1-октябрга карата мамлекеттик карыздын өсүү темптери*
(өткөн жылдын тийиштүү датасына карата пайыз менен)

 

* Жалпы ЕАЭБ боюнча мамлекеттин карызынын өсүү темптери АКШ долларында берилген көрсөткүчтөр боюнча, ЕАЭБнын айрым мүчө-мамлекеттери боюнча - улуттук валютада  эсептелет.

2019-жылдын 1-октябрына карата мамлекеттик карыздын түзүмүндө Кыргыз Республикасында, Армения жана Беларусь Республикаларында тышкы карыз, ал эми Казакстанда жана Россияда - ички карыз басымдуулук кылды.

2-таблица: 1-октябрына карата мамлекеттик карыз*

 

Улуттук валютада млрд. бирдик

Млрд. АКШ доллары**

Бардыгы

Ички

Тышкы

Бардыгы

Ички

Тышкы

 

2018-жыл

Кыргызстан

302,4

41,6

260,8

4,4

0,6

3,8

Армения***

3245,6

637,5

2608,1

6,7

1,3

5,4

Беларусь

44,6

9,6

34,9

21,1

4,6

16,5

Казакстан***

14 514,3

9 610,0

4 904,9

40,1

26,6

13,6

Россия

9994,7

7596,7

2397,7

152,4

115,8

36,6

ЕАЭБ

-

-

-

224,7

148,9

75,9

 

2019-жыл

Кыргызстан

313,9

51,0

262,9

4,5

0,7

3,8

Армения***

3 352,7

715,1

2 637,6

7,0

1,5

5,5

Беларусь

43,0

8,7

34,3

20,7

4,2

16,5

Казакстан***

15 978,3

10 080,7

5 897,7

41,2

26,0

15,2

Россия

11 885,5

9 207,6

2 677,9

184,5

142,9

41,6

ЕАЭБ

-

-

-

257,9

175,3

82,6

*Мамлекет тарабынан кепилденген карызды эсептебегенде.

**Тийиштүү мезгилдин аягына карата улуттук валютанын расмий курстары боюнча эсептелди.

***Улуттук (борбордук) банктын карызын эсепке алуу менен.

______________________________________________________________________________________________

Финансы статистикасы бөлүмү             |e-mail: m.abdukadirova@stat.kg;                       |тел. + 996 (312)  625591

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда, маалымат тармактарында, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөрдө таратканда, пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү (“Мамлекеттик статистика жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 17-беренеси).


Акыркы жаңылоо: 13.12.2019, 14:19