2018-жылдын январь-июнунда ЕАЭБнын айырм мүчө-мамлекеттеринин бюджеттерди жана мамлекеттик карызын аткаруусунун кыскача талдоосу

Басылмалардын датасы: 11.09.2018


2018-жылдын январь-июнунда республикалык бюджет1 Кыргызстанда,  Арменияда, Казакстанда тартыштык, ал эми  Беларусия жана Россияда - профицит менен аткарылды. Ушул эле учурда, Кыргызстанда, Арменияда, Казакстанда дефициттин курч кыскарышы байкалды, ал эми Россияда биринчи жолу профицит 2014-жылы байкалган.

2018-жылдын январь-июнунда республикалык бюджет

 

Улуттук валютада млрд. бирдик

Млрд. АКШ доллары3

Кирешелер

Чыгашалар

Тартыш-

тык(-)

профицит

Кирешелер

Чыгашалар

Тартыш-

тык(-)

профицит

2018 жылга  январь – июнунда

Кыргызстан 3

62,9

64,8

-1,8

0,9

0,9

-0,0

Армения

606,5

610,3

-3,9

1,3

1,3

-0,0

Беларусь

11,5

8,8

2,7

5,8

4,4

1,4

Казакстан

4 294,5

4 478,1

-183,5

13,2

13,7

-0,6

Россия

8 626,7

7 679,0

947,7

145,3

129,4

15,9

ЕАЭБС

                -

                                      -       

-

166,4

149,8

16,7

Маалымат үчүн: 2017-жылдын январь –июну

Кыргызстан 3

62,9

68,5

-5,6

0,9

1,0

-0,1

Армения

581,7

620,0

-38,3

1,2

1,3

-0,1

Беларусь

8,9

7,6

1,3

4,7

4,0

0,7

Казакстан

4 118,8

4 406,3

-287,5

12,9

13,8

-0,9

Россия

7 122,0

7 529,9

-407,8

122,8

129,9

-7,0

ЕАЭБ

-

-

-

142,6

150,0

-7,4

  1. Армения Республикасынын мамлекеттик бюджети, Россия Федерациясынын федералдык бюджети.
    Кварталдык маалыматтар жана орточо (орточо өлчөнгөн) кварталдык курстар боюнча кайрадан эсептелди.
    Бюджеттин кирешелеринде жана чыгашаларында финансылык эмес активдерди сатуу жана сатып алуу эсепке алынды.

Республикалык бюджеттин кирешелеринин жана чыгашаларынын өсүү темптеринин көбөйүшү  Беларусияда гана байкалды.

Республикалык бюджеттин көрсөткүчтөрүнүн өсүү темптери

(улуттук валютадагы маалыматтар боюнча өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата пайыз менен)

                           Кыргызстан         Армения                 Беларусь              Казакстан              Россия

2018-жылдын 1-июлуна карата абалы боюнча бүтүндөй ЕАЭБ боюнча өткөн жылдын тийиштүү датасына салыштырганда мамлекеттик карыздын өсүшүнүн жылдык темптеринин төмөндөөсү (116,6 пайыздан 105,9 пайызга чейин) байкалды. Ушул эле  учурда, Кыргызстанда,  Арменияда жана Беларусияда мамлекеттик карыздын өсүү темптеринин төмөндөөсү, ал эми Казакстанда жана Россияда – көбөйүүсү1 байкалды.

2018-жылдын 1-июлуна карата мамлекеттик карыздын түзүмүндө Кыргызстанда,  Арменияда жана Беларусияда тышкы карыз, ал эми Казакстанда жана Россияда – ички карыз басымдуулук кылды.

 

2018-жылдын 1-июлуна карата мамлекеттик карыз

 

Улуттук валютада млрд. бирдик

Млрд. АКШ доллары3

Бардыгы

Ички

Тышкы

Бардыгы

Ички

Тышкы

2018 жылдын 1 июлуна карата

Кыргызстан

  300,7

  41,0

  259,7

4,4

0,6

3,8

Армения4

3224,8

600,9

2623,9

6,7

1,2

5,4

Беларусь5

    42,0

    9,3

   32,7

21,1

 4,7

16,4

Казахстан 4

    14208,5

 9572,4

4636,1

41,6

28,0

13,6

Россия

 9972,5

 7443,0

2529,5

158,9

118,6

40,3

ЕАЭБ

-

-

-

232,7

153,1

79,6

Маалымат үчүн: 2017-жылга январь –июлуна карата

Кыргызстан

 293,6

25,9

267,7

4,2

0,4

3,9

Армения4

2945,9

571,8

2374,0

6,1

1,2

4,9

Беларусь5

     39,7

9,6

    30,1

20,5

4,9

15,6

Казахстан4

11839,2

7413,0

4426,1

36,8

23,1

13,8

Россия

8987,2

 6636,1

2351,1

152,1

112,3

39,8

ЕАЭБ

-

-

-

219,8

141,9

77,9

1  Бүтүндөй ЕАЭБ боюнча мамлекеттин карызынын өсүү темптери АКШ долларында берилген көрсөткүчтөр боюнча, ЕАЭБнын айрым мүчө-мамлекеттери боюнча – улуттук валютада  эсептелет.
2 Мамлекет тарабынан кепилденген карызды эсепке алуусуз.
3 Тийиштүү мезгилдин аягына карата улуттук валютанын расмий курстары боюнча эсептелди.
4 Улуттук (борбордук) банктын карызын эсепке алуу менен.
5 Маалыматтар 2016-жылдын 1-октябрынан тартып белорусия рублинин деноминациясын эсепке алуу менен келтирилди. 

Тышкы жана ички карыздын өсүү темптери
(улуттук валютадагы маалыматтар боюнча өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата пайыз менен)

                                 Кыргызстан           Армения              Беларусь              Казакстан            Россия


Акыркы жаңылоо: 13.09.2018, 17:43