2018-жылдын сентябрындагы Евразия экономикалык биримдигинин (ЕАЭБ) айрым мүчө-мамлекеттеринин борборлорунда негизги тамак-аш азыктарына керектөө бааларынын кыскача талдоосу

Басылмалардын датасы: 30.10.2018


 

Ушул күндө болгон официалдуу маалыматтар боюнча, 2018-жылдын сентябрында негизги тамак-аш азыктарынын максималдуу орточо керектөө баалары ЕЭАБ мүчө-мамлекеттеринин калган борборлору менен салыштыруу боюнча Москва шаарында байкалды.

1-таблица: 2018-жылдын сентябрында Евразия экономикалык биримдигине (ЕЭАБ) мүчө-мамлекеттеринин борборлорундагы негизги тамак-аш азыктарынын орточо керектөө баалары

(килограмм үчүн АКШ доллары1)

 

Бишкек ш.

Астана ш.

Москва ш. 2

Минск ш. 2

Уйдун эти

4,78

4,64

5,93

4,03

Койдун эти

4,27

4,95

6,76

-

Ак (каймак) май

4,58

6,33

11,77

7,35

Пастеризацияланган сүт, литр

0,73

0,64

1,07

0,63

Жумуртка, ондук

0,94

0,83

1,01

1,01

Биринчи сорттогу буудай уну

0,42

0,44

0,60

0,53

Биринчи сорттогу ундан жасалган нан

0,60

0,39

0,85

0,71

Картошка

0,24

0,25

0,36

0,32

1 Мамлекеттердин Улуттук банктарынын курсу боюнча.

2 Буудай унунун орточо керектөө баалары.

(-) - Өкүл - товардын жоктугу.

2018-жылдын сентябрында жумурткага болгон максималдуу орточо керектөө баа (ондук үчүн 1,01 АКШ доллары) Москва шаарында жана Минск шаарында, ал эми минималдуу (ондук үчүн 0,83 АКШ доллары) - Астана шаарында катталды. 2018-жылдын сентябрында кой этинин минималдуу орточо керектөө баасы (1 килограмм үчүн 4,27 АКШ доллары) - Бишкек шаарында, ал эми пастеризацияланган сүттүн (1 литр үчүн 0,63 АКШ доллары) - Минск шаарында катталды.

1-график: 2018-жылдын сентябрында Евразия экономикалык биримдигине (ЕЭАБ) мүчө-мамлекеттеринин борборлорунда айрым тамак-аш азыктарынын максималдуу жана минималдуу орточо баалары

(килограмм үчүн АКШ доллары)

2018-жылдын сентябрында орточо керектөө бааларынын деңгээли Бишкек шаарында пастеризацияланган сүткө, Астана шаарында (12,3 пайызга) жана Минск шаарында (13,7 пайызга), уй этине - Астана шаарында (2,9 пайызга) жана Минск шаарында (15,7 пайызга) катталган баалардан жогору болуп түзүлдү. Ошол эле убакта, 2018-жылдын сентябрында биринчи сорттогу ундан жасалган нанга болгон орточо керектөө баалар Бишкек шаарында Астана шаарындагы баалардын деңгээлинен 35,0 пайызга, жумурткага - 11,7 пайызга ашты.  

2-таблица: 2018-жылдын сентябрында Евразия экономикалык биримдигине (ЕЭАБ) мүчө-мамлекеттеринин борборлорундагы айлык эмгек акынын сатып алуу жөндөмдүүлүгү жана баалардын катышы

 

Бишкек ш.

Астана ш.

Москва ш.

Минск ш.

                                 Бишкек ш. = 100, пайыз менен

 

Уйдун эти

100

97,1

124,1

84,3

Койдун эти

100

115,9

158,3

-

Ак (каймак) май

100

138,2

257,0

160,5

Пастеризацияланган сүт, литр

100

87,7

146,6

86,3

Жумуртка, ондук

100

88,3

107,4

107,4

Биринчи сорттогу буудай уну

100

104,8

142,9

126,2

Биринчи сорттогу ундан жасалган нан

100

65,0

141,7

118,3

Картошка

100

104,2

150,0

133,3

 

 

 

 

 

                                АКШ доллары менен1

Орточо айлык эмгек акы2

309,1

662,3

1 290,2

658,5

 

 

 

 

 

     Орточо айлык эмгек акынын сатып алуу жөндөмдүүлүгүнү3 кг менен

Уйдун эти

64,1

143,0

208,3

157,5

Койдун эти

71,8

133,9

182,7

-

Ак (каймак) май

67,0

104,6

104,9

86,3

Пастеризацияланган сүт, литр

419,3

1 037,4

1 151,0

1 010,0

Жумуртка, ондук

326,9

797,0

1 224,8

630,7

Биринчи сорттогу буудай уну

730,4

1 504,3

2 051,1

1 188,8

Биринчи сорттогу ундан жасалган нан

510,8

1 683,1

1 454,5

895,5

Картошка

1 298,6

2 704,3

3 396,2

2 004,9

1 Мамлекеттердин Улуттук банктарынын курсу боюнча.

2 2018-ж. августундагы - Бишкек ш. жана Минск ш. боюнча, 2018-ж. июлундагы - Москва ш. боюнча,
2018-ж. 3-кварталындагы - Астана ш. боюнча айлык орточо эмгек акы.

3 Орточо айлык эмгек акынын сатып алуу жөндөмдүүлүгүнүн аныктоо үчүн 1 килограмм тийиштүү товардын орточо баасы кабыл алынды.

Евразия экономикалык биримдигине (ЕЭАБ) айрым мүчө-мамлекеттеринин борборлорундагы орточо айлык эмгек акынын сатып алуу жөндөмдүүлүгүнүн2 салыштырма талдоосу (анализи) көрсөтүп тургандай, 2018-жылдын сентябрындагы анын көрсөткүчтөрү бардык тамак-аш азыктарына Бишкек шаарында башка борборлордогу алардын деңгээлдеринен артта калды, бул Бишкек шаарындагы айлык орточо эмгек акынын төмөн өлчөмү менен шартталды.

__________________________________________________________________________

Баалар статистикасы бөлүмү            |e-mail: ceny@stat.kg;            |тел. + 996 (312) 625825; 324705

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалымат тармактарына, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөргө таратканда, пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү (“Мамлекеттик статистика жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 17-беренеси).

 


Акыркы жаңылоо: 31.10.2018, 09:17