2019-жылдын декабрында Евразия экономикалык биримдигине (ЕАЭБ) мүчө-мамлекеттердин экономикаларынын керектөө секторунда инфляциянын деңгээлинин кыскача салыштырмалуу талдоосу

Басылмалардын датасы: 16.01.2020


2019-жылдын декабрында мурунку айга салыштырмалуу (ЕАЭБ) мүчө-мамлекеттеринин бардыгында керектөө бааларынын жана тарифтердин жогорулашы белгиленди, муну менен бирге алардын (1,3 пайыз) эң көп өсүүсү Армения Республикасында катталды.   

ЕЭАБ мүчө-мамлекеттери боюнча керектөө секторундагы инфляциянын деңгээли
(пайыз менен, өсүүсү +, төмөндөшү -)

 

Декабрь-
ноябрга карата

Декабрь-
мурунку жылдын декабрына карата

Январь-декабрда өсүүнүн орточо айлык темптери (төмөндөшү)

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Армения

1,5

1,3

1,8

0,7

0,1

0,1

Беларусь

0,8

0,5

5,6

4,7

0,5

0,4

Казакстан

0,7

0,7

5,3

5,4

0,4

0,4

Кыргызстан

0,7

0,9

0,5

3,1

0,04

0,3

Россия

0,8

0,4

4,3

3,0

0,3

0,2

* Статистика кызматтарынын маалыматтары боюнча.

Экономиканын керектөө секторундагы 2019-жылдагы инфляциянын максималдуу деңгээли (5,4 пайыз) Казахстан Республикасында, ал эми минималдуу (0,7 пайыз) Армения Республикасында белгиленди.

£түп кеткен жылы баалар жана тарифтер эң көп Казахстан Республикасында азык-түлүк товарларга (алкоголдук ичимдиктерди жана тамекилерди эсепке алуу менен) – 9,6 пайызга, азык-түлүк эмес товарларга – 5,0 пайызга жогорулады, ал эми көрсөтүүлөргө болгон тарифтердин максималдуу өсүүсү Беларусь Республикасында – 6,9 пайызга катталды. Ошол эле мезгилде, азык-түлүк товарларга чекене бааларынын минималдуу ¼с³³с³ Армения Республикасында (0,2 пайызга), азык-түлүк эмес товарларга - Кыргыз Республикасында (0,6 пайызга) байкалды.    

2019-жылдын декабрындагы ЕАЭБ мүчө-мамлекеттеринде товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн топтору боюнча керектөө секторундагы инфляциянын деңгээли
(пайыз менен, өсүүсү +, төмөндөшү -)

 

Бардык товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр

анын ичинде

азык-түлүк
товарлар1

азык-түлүк эмес товарлар

кызмат көрсөтүүлөр

 

Мурунку айга карата

Армения

1,3

2,7

0,0

0,2

Беларусь

0,5

0,5

0,4

0,8

Казахстан

0,7

1,1

0,6

0,3

Кыргызстан

0,9

1,4

0,6

0,1

Россия

0,4

0,7

0,1

0,2

 

Мурунку жылдын декабрына карата

Армения

0,7

0,2

1,4

1,1

Беларусь

4,7

4,3

3,7

6,9

Казахстан

5,4

9,6

5,0

0,7

Кыргызстан

3,1

5,3

0,6

0,4

Россия

3,0

2,6

3,0

3,8

* Улуттук статистика кызматынын маалыматы боюнча.
1 Алкоголдук ичимдиктерди жана тамекилерди кошкондо.

___________________________________________________________________________

Баалар статистикасы бөлүмү               |e-mail: ceny@stat.kg;            |тел. + 996 (312)  625825; 324705

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалымат тармактарына, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөрдө таратканда, пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү (“Мамлекеттик статистика жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 17-беренеси).


Акыркы жаңылоо: 16.01.2020, 11:53