Евразия экономикалык биримдигине (ЕЭАБ) мүчө-мамлекеттериндеги керектөө секторундагы инфляциянын деңгээлинин 2020 - жылдын июнундагы кыскача салыштырмалуу талдоосу

Басылмалардын датасы: 16.07.2020


2020-жылдын июнунда мурунку айга салыштырмалуу керектөө бааларынын жана тарифтердин жогорулашы, баалардын тиешелүү 1,4 пайызга жана 0,6 пайызга төмөндөгөн Армения Республикасын жана Кыргыз Республикасын кошпогондо, (ЕЭАБ) мүчө-мамлекеттеринин бардыгында белгиленди.

ЕЭАБ мүчө-мамлекеттери боюнча керектөө секторундагы инфляциянын деңгээли

(пайыз менен, өсүүсү +, төмөндөшү -)

 

Июнь
майга карата

Июнь
мурунку жылдын декабрына карата

Январь-июнундагы өсүүнүн орточо айлык темптери (төмөндөшү)

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Армения

-1,9

-1,4

0,1

1,0

0,01

0,4

Беларус

-0,1

0,2

2,9

3,4

0,5

0,6

Казакстан

0,2

0,4

2,6

4,2

0,4

0,7

Кыргызстан

0,6

-0,6

0,3

3,0

0,1

0,5

Россия

0,04

0,2

2,5

2,6

0,3

0,5

2020-жылдын июнунда 2019-жылдын декабрына салыштырмалуу азык-түлүк товарлардын бааларынын жогорулашына байланыштуу, экономиканын керектөө секторундагы инфляциянын максималдуу деңгээли (4,2 пайыз) Казакстан Республикасында катталды.

Муну менен бирге, 2020-жылдын июнунда 2019-жылдын декабрына салыштырмалуу азык-түлүк товарларга (алкоголдук ичимдиктерди жана тамекилерди эсепке алуу менен) баалар жана тарифтер эң көп (7,3 пайызга) Казакстан Республикасында жогорулады. Ошол эле мезгилде, азык-түлүк эмес товарларга болгон баалардын максималдуу өсүүсү – 3,0 пайызга, жана кызмат көрсөтүүлөргө – 4,2 пайызга Беларус Республикасында катталды.

2020-жылдын июнундагы ЕЭАБ мүчө-мамлекеттериндеги керектөө секторундагы товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн топтору боюнча инфляциянын деңгээли

 ((пайыз менен, өсүүсү +, төмөндөшү -)

 

Бардык товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр

анын ичинде:

азык-түлүк

товарлар1

азык-түлүк эмес товарлар

кызмат көрсөтүүлөр

 

Мурунку айга карата

Армения

-1,4

-3,1

-0,5

0,2

Беларус

0,2

0,4

-0,2

0,4

Казахстан

0,4

0,5

0,5

0,2

Кыргызстан

-0,6

-0,9

-0,3

-0,1

Россия

0,2

0,2

0,3

0,1

 

Мурунку жылдын декабрына карата

Армения

1,0

2,3

-0,9

0,6

Беларус

3,4

3,2

3,0

4,2

Казахстан

4,2

7,3

2,6

1,4

Кыргызстан

3,0

6,2

-1,0

-0,1

Россия

2,6

4,3

1,8

1,4

1 Алкоголдук ичимдиктерди жана тамекилерди кошкондо.

___________________________________________________________________________

Баалар статистикасы бөлүмү               |e-mail: ceny@stat.kg;            |тел. + 996 (312)  625825; 324705

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалымат тармактарына, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөргө таратканда, пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү (“Мамлекеттик статистика жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 17-беренеси).


Акыркы жаңылоо: 16.07.2020, 12:45