Евразия экономикалык биримдигине (ЕЭАБ) мүчө-мамлекеттериндеги керектөө секторундагы инфляциянын деңгээлинин кыскача салыштырмалуу талдоосу

Басылмалардын датасы: 15.11.2018


Үстүбүздөгү жылдын октябрында мурунку айга салыштырмалуу (ЕЭАБ) мүчө-мамлекеттериндин баардыгында керектөө бааларынын жана тарифтердин жогорулашы белгиленди, муну менен, алардын эң көп өсүүсү (0,5 пайызга) Беларусь Республикасында катталды.

ЕЭАБ мүчө-мамлекеттери боюнча керектөө секторундагы инфляциянын деңгээли

(пайыз менен, өсүүсү +, төмөндөшү -)

 

Октябрь
сентябрга карата

Октябрь
мурунку жылдын декабрына карата

Январь-октябрда өсүүнүн орточо айлык темптери (төмөндөшү)

2017

2018

2017

2018

2017

2018

             

Армения

0,8

0,1

-0,9

-0,7

-0,1

-0,1

Беларусь

1,2

0,5

3,9

4,2

0,4

0,4

Казакстан

1,2

0,4

5,4

3,7

0,5

0,4

Кыргызстан

0,7

0,3

2,0

-0,9

0,2

-0,1

Россия

0,2

0,4

1,9

2,9

0,2

0,3

* Улуттук статистика кызматтарынын маалыматтары боюнча.

Үстүбүздөгү жылдын январь-октябрында (өткөн жылдын декабрына салыштырмалуу) экономиканын керектөө секторундагы инфляциянын максималдуу деңгээли (4,2 пайыз) Беларусь Республикасында катталды, муну менен, керектөө бааларынын төмөндөшү Армения Республикасында (0,7 пайызга) жана Кыргыз Республикасында (0,9 пайызга) сакталды.

Үстүбүздөгү жылдын башынан тартып азык-түлүк товарларга (алкоголдук ичимдиктерди жана тамекилерди эсепке алуу менен) жана кызмат көрсөтүүлөргө болгон баалар эң көп Беларусь Республикасында (3,2 пайызга жана 6,9 пайызга, тийиштүүлүгүнө жараша) кымбаттады. Үстүбүздөгү жылдын январь-октябрында азык-түлүк эмес товарларга болгон баалардын максималдуу өсүүсү (5,1 пайызга) Казакстан Республикасында катталды.

2018-жылдын октябрындагы ЕЭАБ мүчө-мамлекеттериндеги керектөө секторундагы товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн топтору боюнча инфляциянын деңгээли

 ((пайыз менен, өсүүсү +, төмөндөшү -)

 

Бардык товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр

анын ичинде:

азык-түлүк

товарлар1

азык-түлүк эмес товарлар

кызмат көрсөтүүлөр

         
 

Мурунку айга карата

Армения

0,1

-0,4

1,8

-0,3

Беларусь

0,5

1,0

0,3

-0,3

Казахстан

0,4

0,3

0,7

0,2

Кыргызстан

0,3

0,4

0,9

-1,0

Россия

0,4

0,6

0,5

-0,1

 

Мурунку жылдын декабрына карата

Армения

-0,7

-3,4

3,2

0,4

Беларусь

4,2

3,2

3,9

6,9

Казахстан

3,7

2,6

5,1

3,5

Кыргызстан

-0,9

1,8

0,3

4,2

Россия

2,9

1,9

3,5

3,5

         

* Улуттук статистика кызматынын маалыматы боюнча.

1 Алкоголдук ичимдиктерди жана тамекилерди кошкондо.

___________________________________________________________________________

Баалар статистикасы бөлүмү               |e-mail: ceny@stat.kg;            |тел. + 996 (312)  625825; 324705

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалымат тармактарына, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөргө таратканда, пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү (“Мамлекеттик статистика жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 17-беренеси).


Акыркы жаңылоо: 15.11.2018, 13:28