Улутстатком Кыргыз Республикасынын токой эсептери боюнча окутуу семинарын өткөрдү

Басылмалардын датасы: 31.07.2019


Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети 2019-жылдын 30-июлунда эл аралык эксперт Г. Фоменко мырзанын катышуусу менен республиканын министрликтеринин жана ведомстволрунун өкүлдөрү үчүн «Экосистемаларды эсепке алуу жана баалоо – токой эсептери» WASE Plus долбоорунун  алкагында жаратылыш капиталын эсепке алуу боюнча окутуу семинарын өткөрдү.

Окутуу семинарынын максаты токой жерлери жана сөңгөктөр (жыгачтар) үчүн активдердин эсептерин, ошондой эле Жаратылыш-экономикалык эсепке алуунун эл аралык Системасына ылайык  иштелип чыккан токой ресурстарынын агымдарынын эсептерин талкуулоо болуп саналды.  

 

___________________________________________________________________________________

Туруктуу өнүгүү жана айлана-чөйрө статистикасы башкармалыгы |e-mail:nazira.kerimalieva@gmail.com;

|тел. + 996 (312) 324691

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалымат тармактарына, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөрдө таратканда пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү. (“Мамлекеттик статистика ж¼н³нд¼” Мыйзамдын 17-беренеси).


Акыркы жаңылоо: 31.07.2019, 15:06