2018-жылдагы байкоо жүргүзүлбөгөн экономика

Басылмалардын датасы: 24.01.2020


Өндүрүш тарабынан бааланган байкоо жүргүзүлбөгөн (жашыруун жана бейформал) экономика 2018-жылы 133,4 млрд. сомду же ИДПга карата 23,4 пайызды түздү.

Байкоо жүргүзүлбөгөн экономика
(ИДПга карата пайыз менен)

 

2017-жылга салыштырмалуу 2018-ж. байкоо жүргүзүлбөгөн экономиканын үлүшүнүн ИДПга карата төмөндөшү дүң жана чекене соодадагы үлүштүн – 0,4 пайыздык пунктка, кыймылсыз мүлк операциялары, мейманканалардын жана ресторандардын ишмердигиндеги үлүштүн тиешелүүлүгүнө жараша 0,1 пайыздык пункттарга төмөндөшү менен шартталды.

Экономикалык ишмердиктин түрлөрү боюнча байкоо жүргүзүлбөгөн экономика1
   (ИДПга карата пайыз менен)
 

   

  1 Айыл чарбасын кошпогондо.


Акыркы жаңылоо: 24.01.2020, 09:54