2019-жылдагы байкоо жүргүзүлбөгөн экономика

Басылмалардын датасы: 27.01.2021


 Кыргыз Республикасында өндүрүш тарабынан бааланган байкоо жүргүзүлбөгөн  (жашыруун жана бейформал) экономика 2019-жылы 145,2 млрд. сомду же ИДПга карата 23,5 пайызды түздү.

         2019-жылы ИДПга карата байкоо жүргүзүлбөгөн  экономииканын үлүшүнүн өсүшү 2018-жылга салыштырмалуу анын мейманканалар жана ресторандар чөйрөсүндөгү үлүшүнүн (0,2 пайызга), ошондой эле транспорт каражаттары жана жүктөрдү сактоо чөйрөсүндө анын үлүшүнүн (0,1 пайызга) жогорулашы менен  шартталды.

Байкоо жүргүзүлбөгөн экономиканын үлүшү

 (ИДПга карата пайыз менен)

2015-жылга салыштырмалуу 2019-жылы байкоо жүргүзүлбөгөн  экономиканын үлүшү 0,3 пайыздык пунктка төмөндөгөн, бул анын дүң жана чекене соодадагы үлүшүнүн (0,8 пайызга) кыскаргандыгына  байланыштуу.

Экономикалык ишмердиктин түрлөрү боюнча байкоо жүргүзүлбөгөн  эконом 

(ИДПга карата пайыз менен)


Акыркы жаңылоо: 27.01.2021, 13:11