2021-жылдын II-кварталындагы “Азык-түлүк коопсуздугу жана кедейчилик боюнча маалыматтык бюллетень” басууга даярдалды

Басылмалардын датасы: 02.09.2021


Азык-түлүк коопсуздугу жана кедейчилик боюнча маалыматтык бюллетень 2021-жылдын II-кварталындагы өлкөдөгү азык-түлүк менен камсыздоо деңгээлинин талдоосун камтыйт. Бюллетенде азык-түлүктүн болуусу, аны өндүрүү жөнүндө материалдар, азык -түлүккө жетүү көрсөткүчтөрү, калктын адам башына карата азык-түлүктүн керектөөсү жөнүндө маалыматтар бириктирилген жана тутумдаштырылган.  

Тиркемелерде 2019-2020 жылдардагы ресуртардын балансы жана негизги тамак аш продуктуларын колдонуу, Кыргыз Республикасынын аймактарындагы гидрометеорологиялык шарттардын баяны, 2021-жылдын II-кварталындагы тамак-аш азыктарына болгон орточо чекене баалары жөнүндө маалымат, 2021-жылдын                     I-кварталындагы 5 016 үй чарбаларынын интеграциялык изилдөөсүнүн натыйжалары боюнча энергетикалык баалуулук түрүндө тамактануу теңдеми, ошондой эле бир нече жылдар боюнча азык-түлүк коопсуздук индикаторлору камтылган. Кененирээк «Басылма» бөлүмүнөн таанышсаңыз болот.

 

   ________________________________________________________

Үй чарбалар статистикасы бөлүмү                  

| e-mail:y.kalymbetova @stat.kg |  тел. + 996 (312)  324655

 

 

Расмий статистикалык маалыматтарды жана тийиштүү метамаалыматтарды пайдаланган учурда пайдалануучулар алардын булагына таянууга милдеттіі (“Расмий статистика жјніндј” Мыйзамдын 30-беренеси).


Акыркы жаңылоо: 02.09.2021, 09:14