2018-жылы үй-чарбасынын бюджетинин жана жумушчу күчүнүн интеграцияланган тандалма изилдөөсүнүн жыйынтыгы чыгарылды (иштеген калк)

Басылмалардын датасы: 20.06.2019


2018-жылы үй-чарбасынын бюджетинин жана жумушчу күчүнүн интеграцияланган тандалма изилдөөсүнүн маалыматтары боюнча 15 жаш жана андан уулу жаштагы иштеген калктын саны 2 358 миң адам түзүп, 2017-ж. салыштырмалуу 1,3 пайызга көбөйдү. Ал эми иш менен камсыздуулуктун деңгээли 56 ашык пайызды түздү.

 

            15 жаш жана андан уулу жаштагы иштеген калк

 

2018

Иштеген калктын саны, ми¾ адам

2382,5

    эркектер

1471,7

    аялдар

910,7

Иш менен камсыздуулуктун де¾гээли, пайыз менен

56,2

    эркектер

71,1

    аялдар

41,9

 

_____________________________________________________________________________

Эмгек жана иш менен

камсыз кылуу

статистикасы бөлүмү       |e-mail:jailobaeva@stat.kg;  тел. + 996 (312)  62 60 76

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланууда, маалыматтык тарамдарда кагаз түрүндө, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөрдө жайылтууда колдонуучу маалыматтын булагына шилтеме берүүгө милдеттүү (КРнын “Мамлекеттик статистика жөнүндө” Мыйзамынын 17-беренеси).


Акыркы жаңылоо: 20.06.2019, 13:18