Калктын миграциялык активдүүлүгүнүн жыйынтыктары чыгарылды

Басылмалардын датасы: 13.05.2019


Республикада 2018-жылы миграциялык процесстер, мурдагыдай эле, миграциянын сальдосунун терс көлөмү, башкача айтканда, келгендердин санына караганда башка жакка туруктуу жашоо үчүн (же ал жакта узак мөөнөт жашоо үчүн) чыгып кеткендердин саны көп экендиги менен мүнөздөлдү. 2018-жылы республикага туруктуу жашоо үчүн 1,7 миң адам келген, ал эми 7,1 миң адам өлкөдөн чыгып кеткен, калктын миграциялык агымы  -5,4 миң адамды түздү (2017-жылы 2,0 миң адам келген, 5,9 миң адам өлкөдөн чыгып кеткен, калктын миграциялык агымы  -3,9 миң адамды түзгөн). Натыйжада, миграциялык баланс 1,4 эсеге көбөйгөн, ал эми миграциялык агымдын интенсивдүүлүгү (1000 адам деп алгандагы калктын миграциялык балансы) 2017-жылы  -0,6 адамдан 2018-жылы  -0,9 адамга чейин өстү.

Ошентип, 2018-жылы ресупбликадан туруктуу жашоо үчүн кеткен өлкөнүн калкынын эмиграциясы көбөйгөндүгү белгиленген, мында мурдагыдай эле Россия жана Казакстан басымдуу мамлекеттер болуп саналды. 

Чыгып кетүүнүн интенсивдүүлүгүн эң жогорку деңгээли Чүй облусунда (1000 адамга 2,3 адам) белгиленди.

 

Келген (чыгып кеткен) мамлекеттер боюнча Кыргыз Республикасынын калкынын тышкы миграциясы
 (адам)

 

2017

2018

 

саны

саны

 

келгендердин

кеткендердин

миграциялык өсүү, кетүү агымы (-)

келгендердин

кеткендердин

миграциялык өсүү, кетүү агымы (-)

Бардыгы:

1 974

5 899

-3925

1 687

7 077

-5 390

анын ичинде КМШ боюнча:

1 864

5 765

-3901

1 608

6 788

-5 180

  Азербайжан

2

2

-

2

9

-7

  Армения

-

1

-1

-

-

-

  Беларусь

1

13

-12

2

18

-16

  Казакстан

392

1 209

-817

176

1 219

-1 043

  Молдова

-

1

-1

1

-

1

  Россия

1 216

4 453

-3 237

637

4 972

-4 335

  Тажикстан

90

21

69

428

16

412

  Түркмөнстан

3

3

-

2

-

2

  Өзбекстан

155

54

101

357

548

-191

  Украина

5

8

-3

3

6

-3

КМШдан тышкаркы өлкөлөрү

110

134

-24

79

289

-210

        2018-жылы эмигранттардын эң көп этникалык топторунун ичинен бешөөнө: орустар – 37 пайызы, кыргыздар – 30 пайызы, өзбектер – 15 пайызы, украиндер – 3 пайызы жана татарлар – 2 пайызы кирди.

Айрым улуттардагы мигранттар боюнча Кыргыз Республикасынын калкынын тышкы миграциясы
   (адам)

 

2017

2018

 

саны

саны

 

келгендердин

кеткендердин

миграциялык өсүү, кетүү агымы (-)

келгендердин

кеткендердин

миграциялык өсүү, кетүү агымы (-)

Бардыгы:

1 974

5 899

-3925

1 687

7 077

-5 390

     анын ичинде:

 

 

 

 

 

 

кыргыздар

1 016

1 899

-883

1 097

2 096

-999

орустар

341

2 314

-1 973

147

2 626

-2 479

өзбектер

221

594

-373

190

1 063

-873

украиндер

26

174

-148

13

196

-183

татарлар

29

164

-135

20

164

-144

казактар

46

137

-91

26

138

-112

дунгандар

45

99

-54

9

118

-109

немистер

9

102

-93

9

130

-121

корейлер

42

68

-26

32

68

-36

түрктөр

13

30

-17

26

30

-4

тажиктер

33

33

-

49

96

-47

уйгурлар

46

68

-22

14

81

-67

азербайжандар

9

29

-20

11

42

-31

армяндар

-

4

-4

-

5

-5

белорустар

-

6

-6

-

11

-11

грузиндер

1

1

-

-

1

-1

еврейлер

2

2

-

2

3

-1

латыштар

-

-

-

1

3

-2

литвалыктар

1

-

1

-

1

-1

молдавандар

-

4

-4

1

4

-3

түркмөндөр

2

-

2

2

2

-

эстондор

-

-

-

-

1

-1

чечендер

6

7

-1

2

15

-13

башка улуттар

86

164

-78

36

183

-147

 

 

 

_____________________________________________________________

 

Демографиялык статистика бөлүмү                 |тел. + 996 (312)  32-46-36

 

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда, маалымат тармактарында, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөрдө таратканда, пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү («Мамлекеттик статистика жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 17-беренеси).


Акыркы жаңылоо: 13.05.2019, 16:11