2018-ж. июнундагы Евразия экономикалык биримдигинин (ЕАЭБ) айрым мүчө-мамлекеттеринин борборлорунда негизги тамак-аш азыктарына керектөө баалары

Басылмалардын датасы: 03.08.2018


 

Ушул күндө болгон официалдуу маалыматтар боюнча, ү.ж. июнунда негизги тамак-аш азыктарынын максималдуу орточо керектөө баалары ЕЭАБ мүчө-мамлекеттеринин калган борборлору менен салыштыруу боюнча Москва шаарында байкалды (№1 табл.). Муну менен бирге, Бишкек шаарында ак (каймак) майга, унга жана картошкага минималдуу орточо керектөө баалары катталды.(Кеңири...)


Акыркы жаңылоо: 10.08.2018, 08:50