ЕАЭБ мамлекеттеринин борборлорундагы 2021-жылдын февралына карата социалдык-маанилүү тамак-аш азыктарынын чекене баалары

Басылмалардын датасы: 25.03.2021


Расмий маалыматтар боюнча, 2021-жылдын февралындагы Евразия экономикалык биримдигине (ЕАЭБ) мамлекеттеринин калган борборлору менен салыштырганда негизги тамак-аш азыктарынын максималдуу орточо баалары, жумуртканы кошпогондо, Москва шаарында катталды.

2021-жылдын февралында ЕАЭБге мүчө мамлекеттеринин борбор шаарларында негизги тамак-аш азыктарынын орточо керектөө баалары

(килограмм үчүн АКШ доллары1)

 

Бишкек ш.

Нур-Султан ш.

Москва ш. 2

Минск ш. 2

Уйдун эти

5,35

5,71

6,03

3,94

Койдун эти

5,15

6,11

7,42

-

Ак (каймак) май

3,71

7,56

11,93

7,02

Пастеризацияланган сүт, литр

0,67

0,67

1,01

0,65

Жумуртка, ондук

1,24

1,12

1,12

1,01

Биринчи сорттогу буудай уну

0,47

0,54

0,67

0,51

Биринчи сорттогу ундан жасалган нан

0,55

0,40

0,90

0,51

Картошка

0,39

0,30

0,45

0,45

1 Мамлекеттердин Улуттук банктарынын курсу боюнча.

2 Буудай унунун орточо керектөө баалары.

(-) - Өкүл - товардын жоктугу.

2021-жылдын февралында ЕАЭБ өлкөлөрүнүн борборлорунун ичинен картошкага болгон максималдуу орточо чекене баа (1 килограмм үчүн 0,45 АКШ доллары) Москва жана Минск шаарларында, ал эми минималдуу чекене баа (1 килограмм үчүн 0,30 АКШ доллары) - Нур-Султан шаарында белгиленген. Ушул эле мезгилде уй этинин эң  төмөн баасы (1 килограмм үчүн 3,94 АКШ доллары), пастеризацияланган сүттүн (1 литр үчүн 0,65 АКШ доллары) - Минск шаарында, биринчи сорттогу унга (1 килограмм үчүн 0,47 АКШ доллары) жана кой этине (1 килограмм үчүн 5,15 АКШ доллары) - Бишкек шаарында байкалды.

График: 2021-жылдын февралында ЕАЭБге мүчө-мамлекеттеринин борборлорунда айрым тамак-аш азыктарынын максималдуу жана минималдуу орточо баалары

(килограмм үчүн АКШ доллары)   

  

2021-жылдын февралында орточо чекене бааларынын деңгээли Бишкек шаарында пастеризацияланган сүткө Минск шаарында - 3,0 пайызга, уй этине Минск шаарында - 26,4 пайызга, ал эми биринчи сорттогу ундан жасалган нанга Нур-Султан шаарында - 27,3 пайызга жана Минск шаарында - 7,3 пайызга байкалган баалардан жогору болуп түзүлдү. Муну менен бирге, 2021-жылдын февралында Бишкек шаарында жумурткага болгон орточо баалар Минск шаарындагы баалардын деңгээлинен - 18,5 пайызга, Нур-Султан  жана Москва шаарларында - 9,7 пайызга өстү.

2021-жылдын февралында ЕАЭБ мамлекеттеринин борбор шаарларындагы орточо айлык эмгек акынын сатып алуучулук жөндөмдүүлүгү жана баалардын катышы

 

Бишкек ш.

Нур-Султан ш.

Москва ш.

Минск ш.

Бишкек ш. = 100, пайыз менен

 

Уйдун эти

100

106,7

112,7

73,6

Койдун эти

100

118,6

144,1

-

Ак (каймак) май

100

203,8

321,6

189,2

Пастеризацияланган сүт, литр

100

100,0

150,7

97,0

Жумуртка, ондук

100

90,3

90,3

81,5

Биринчи сорттогу буудай уну

100

114,9

142,6

108,5

Биринчи сорттогу ундан жасалган нан

100

72,7

163,6

92,7

Картошка

100

76,9

115,4

115,4

АКШ доллары менен1

Орточо айлык эмгек акы2

273,5

824,2

2 079,7

720,3

Орточо айлык эмгек акынын сатып алуучулук жөндөмдүүлүгү кг менен санаганда 

Уйдун эти

50,8

146,9

342,4

180,4

Койдун эти

52,7

137,2

278,2

-

Ак (каймак) май

73,3

110,9

173,0

101,2

Пастеризацияланган сүт, литр

406,5

1 248,7

2 050,8

1 087,6

Жумуртка, ондук

218,7

750,3

1 844,7

703,0

Биринчи сорттогу буудай уну

583,5

1 554,0

3 066,2

1 390,2

Биринчи сорттогу ундан жасалган нан

489,8

2 081,2

2 284,4

1 400,8

Картошка

700,8

2 775,0

4 614,0

1 580,3

1 Мамлекеттердин Улуттук банктарынын курсу боюнча.

2 2021-ж январындагы - Бишкек ш. жана Минск ш. боюнча, 2020-ж. декабрындагы - Москва ш. боюнча,
2020-ж. 4-кварталындагы - Нур-Султан ш. боюнча айлык орточо эмгек акы.

Евразия экономикалык биримдигине мамлекеттердин айрым борбор шаарларында орточо айлык эмгек акынын сатып алуучулук жөндөмдүүлүгүнүн2 салыштырма талдоосу көрсөтүп тургандай 2021-жылдын февралында Бишкек шаарында бардык тамак-аш азыктары боюнча анын көрсөткүчтөрү алардын башка борборлордогу деңгээлдеринен артта калган, бул Бишкек шаарында орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнүн төмөндүгү менен шартталган. Мисалы, орточо эмгек акыга Бишкектен 701 килограмм картошка сатып алса болот, ал эми Москвада - 4 эсеге көп (2 775  килограмм). Нур-Султан шаарында бир айлык эмгек акыга 1,6 тоннага жакын, ал эми Бишкек шаарында - 2,7 эсеге аз (584 килограмм) биринчи сорттогу унду сатып алса болот.

Маалымат үчүн: Эмгек акынын сатып алуучулук жөндөмдүүлүгү орточо эмгек айлык акыны (улуттук валютада) 1 килограмм тийиштүү товардын орточо баасына бөлүү менен аныкталат.

 

 

______________________________________________________________________________________________________

Баалар статистикасы бөлүмү                                |e-mail: ceny@stat.kg;                              |тел. + 996 (312)  625825; 324705

Пайдалануучулар расмий статистиканын маалыматтарын жана тиешелүү  метамаалыматтарды пайдаланууда алардын булагына шилтеме берүүгө милдеттүү (“Расмий статистика жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 30-беренеси).


Акыркы жаңылоо: 30.03.2021, 11:30