2020-жылдын августунда социалдык-маанилүү тамак-аш азыктарынын чекене баалары. ЕАЭБ мамлекеттеринин борборлору боюнча кыскача талдоосу

Басылмалардын датасы: 22.09.2020


Расмий маалыматтар боюнча, 2020-жылдын августунда ЕАЭБ мамлекеттеринин калган борборлору менен салыштырганда негизги тамак-аш азыктарынын максималдуу орточо керектөө баалары, уйдун этин кошпогондо, Москва шаарында катталды.

Таблица: 2020-жылдын августунда Евразия экономикалык биримдигине (ЕЭАБ) мүчө-мамлекеттеринин борбор шаарларында негизги тамак-аш азыктарынын орточо керектөө баалары

(килограмм үчүн АКШ доллары1)

 

Бишкек ш.

Нур-Султан ш.

Москва ш. 2

Минск ш. 2

Уйдун эти

4,62

6,13

5,86

3,92

Койдун эти

4,44

6,17

7,28

-

Ак (каймак) май

4,07

6,70

11,63

7,11

Пастеризацияланган сүт, литр

0,71

0,71

1,01

0,61

Жумуртка, ондук

0,95

0,83

1,01

0,88

Биринчи сорттогу буудай уну

0,52

0,61

0,63

0,50

Биринчи сорттогу ундан жасалган нан

0,58

0,36

0,86

0,53

Картошка

0,31

0,27

0,44

0,35

1 Мамлекеттердин Улуттук банктарынын курсу боюнча.

2 Буудай унунун орточо керектөө баалары.

(-) - Өкүл - товардын жоктугу.

2020-жылдын августунда картошкага болгон максималдуу орточо керектөө баа (1 килограмм үчүн 0,44 АКШ доллары) Москва шаарында, ал эми минималдуу баа (1 килограмм үчүн 0,27 АКШ доллары) - Нур-Султан шаарында белгиленген. Ушул эле мезгилде уй этинин (1 килограмм үчүн 3,92 АКШ доллары), пастеризацияланган сүттүн (1 литр үчүн 0,61 АКШ доллары) жана биринчи сорттогу ундун (1 килограмм үчүн 0,50 АКШ доллары) э¾ төмөн баасы - Минск шаарында байкалды. Кой этине минималдуу баалар Бишкек шаарында (1 килограмм үчүн 4,44 АКШ доллары) катталган.

График: 2020-жылдын августунда Евразия экономикалык биримдигине (ЕЭАБ) мүчө-мамлекеттеринин борборлорунда айрым тамак-аш азыктарынын максималдуу жана минималдуу орточо баалары

(килограмм үчүн АКШ доллары)

2020-жылдын августунда орточо чекене бааларынын деңгээли Бишкек шаарында пастеризацияланган сүткө Минск шаарында - 14,1 пайызга, уй этине Минск шаарында - 15,2 пайызга, ал эми биринчи сорттогу ундан жасалган нанга Нур-Султан шаарында - 37,9 пайызга, Минск шаарында - 8,6 пайызга байкалган баалардан жогору болуп түзүлдү. Мындан тышкары, 2020-жылдын августунда  жумурткага болгон орточо баалар Бишкек шаарында Нур-Султан шаарындагы баалардын деңгээлинен 12,6 пайызга жана Минск шаарында - 7,4 пайызга ашты.

Таблица: 2020-жылдын августунда Евразия экономикалык биримдигине (ЕЭАБ) мүчө-мамлекеттеринин борбор шаарларындагы айлык эмгек акынын сатып алуучулук жөндөмдүүлүгү жана баалардын катышы

 

Бишкек ш.

Нур-Султан ш.

Москва ш.

Минск ш.

Бишкек ш. = 100, пайыз менен

 

Уйдун эти

100

132,7

126,8

84,8

Койдун эти

100

139,0

164,0

-

Ак (каймак) май

100

164,6

285,7

174,7

Пастеризацияланган сүт, литр

100

100,0

142,3

85,9

Жумуртка, ондук

100

87,4

106,3

92,6

Биринчи сорттогу буудай уну

100

117,3

121,2

96,2

Биринчи сорттогу ундан жасалган нан

100

62,1

148,3

91,4

Картошка

100

87,1

141,9

112,9

АКШ доллары менен1

Орточо айлык эмгек акы2

306,4

675,9

1 411,0

736,4

Орточо айлык эмгек акынын сатып алуучулук жөндөмдүүлүгү кг менен

Уйдун эти

66,1

109,7

225,6

181,7

Койдун эти

68,7

109,0

181,7

-

Ак (каймак) май

75,0

100,4

113,7

100,0

Пастеризацияланган сүт, литр

430,4

948,1

1 305,6

1 161,2

Жумуртка, ондук

321,8

809,6

1 303,7

803,9

Биринчи сорттогу буудай уну

588,1

1 103,7

2 084,0

1 410,0

Биринчи сорттогу ундан жасалган нан

525,6

1 883,6

1 545,6

1 345,9

Картошка

998,9

2 456,9

2 990,0

2 018,9

1 Мамлекеттердин Улуттук банктарынын курсу боюнча.

2 2020-ж майындагы - Бишкек ш. жана Минск ш. боюнча, 2020-ж. апрелиндеги - Москва ш. боюнча,
2020-ж. 2-кварталындагы - Астана ш. боюнча айлык орточо эмгек акы.

Евразия экономикалык биримдигине (ЕЭАБ) айрым борбор шаарларындагы орточо айлык эмгек акынын сатып алуу жөндөмдүүлүгүнүн2 салыштырма талдоосу көрсөтүп тургандай, 2020-жылдын июнундагы Бишкек шаарында бардык тамак-аш азыктары боюнча анын көрсөткүчтөрү алардын башка борборлордогу деңгээлдеринен артта калган, бул Бишкек шаарында орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнүн төмөндүгү менен шартталган. Мисалы, орточо эмгек акыга Бишкектен 66 килограмм  уй этин сатып алса болот, ал эми Москвада – 3,4 эсеге көп (226 килограмм). Нур-Султан шаарында бир айлык эмгек акыга 1,1 тонна, ал эми Бишкек шаарында - 1,9 эсе аз (588 килограмм) биринчи сорттогу унду сатып алса болот.

Маалымат үчүн: Эмгек акынын сатып алуучулук жөндөмдүүлүгү орточо эмгек айлык акыны 1 килограмм тийиштүү товардын орточо баасына бөлүү менен аныкталат.

______________________________________________________________________________________________________

Баалар статистикасы бөлүмү                                |e-mail: ceny@stat.kg;                              |тел. + 996 (312)  625825; 324705

Пайдалануучулар расмий статистиканын маалыматтарын жана тиешелүү метамаалыматтарды пайдаланууда алардын булагына шилтеме берүүгө милдеттүү ("Расмий статистика жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 30-беренеси).


Акыркы жаңылоо: 22.09.2020, 16:07