2021-жылдын февралында ЕЭАБге мүчө-мамлекеттердин* экономикаларынын керектөө секторунда инфляциянын деңгээлинин салыштырмалуу талдоосу

Басылмалардын датасы: 12.03.2021


Үстүбүздөгү жылдын февралында мурунку айга салыштырмалуу (ЕАЭБ) мүчө-мамлекеттеринин бардыгында керектөө бааларынын жана тарифтердин жогорулашы белгиленди, муну менен бирге алардын (1,9 пайызга) эң көп өсүүсү Беларусь Республикасында катталды.

ЕЭАБ мүчө-мамлекеттери боюнча керектөө секторундагы инфляциянын деңгээли

(пайыз менен, өсүүсү +, төмөндөшү -)

 

Февраль
январга карата

Февраль
мурунку жылдын декабрына карата

Январь-февралдагы өсүүнүн орточо айлык темптери (төмөндөшү)

2020

2021

2020

2021

2020

2021

Армения

-0,2

0,6

1,2

2,8

0,5

1,4

Беларусия

1,0

1,9

1,9

3,1

0,9

1,5

Казахстан

0,6

0,7

1,3

1,3

0,6

0,6

Кыргызстан

0,6

1,1

1,2

2,0

0,6

1,0

Россия

0,3

0,8

0,7

1,5

0,4

0,7

* Статистика кызматтарынын маалыматтары боюнча.

2021-жылдын февралында 2020-жылдын декабрына салыштырмалуу экономиканын керектөө секторундагы инфляциянын максималдуу деңгээли (3,1 пайыз) Беларусь Республикасында,  ал эми минималдуу (1,3 пайыз) Казакстан Республикасында катталды.

Муну менен бирге, Армения Республикасында баалар жана тарифтер эң көп  (4,9 пайызга) азык-түлүк товарларга (алкоголдук ичимдиктерди жана тамекилерди эсепке алуу менен) жана азык-түлүк эмес товарларга (2,7 пайызга) жогорулады. Ошол эле мезгилде, баалардын максималдуу өсүүсү кызмат көрсөтүүлөргө - 3,7 пайызга Беларусь Республикасында катталды.

2021-жылдын февралындагы ЕЭАБ мүчө-мамлекеттердин* керектөө секторундагы товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн топтору боюнча инфляциянын деңгээли

(пайыз менен, өсүүсү +, төмөндөшү -)

 

Бардык товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр

анын ичинде:

азык-түлүк

товарлар1

азык-түлүк эмес товарлар

кызмат көрсөтүүлөр

 

Мурунку айга карата

Армения

0,6

0,8

1,0

0,1

Беларусия

1,9

1,8

1,1

3,4

Казахстан

0,7

1,1

0,4

0,3

Кыргызстан

1,1

1,4

0,4

1,0

Россия

0,8

1,2

0,6

0,4

 

Мурунку жылдын декабрына карата

Армения

2,8

4,9

2,7

0,4

Беларусия

3,1

3,3

2,4

3,7

Казахстан

1,3

2,2

0,7

0,6

Кыргызстан

2,0

3,0

0,8

0,8

Россия

1,5

2,2

1,1

0,8

* Улуттук статистика кызматынын маалыматы боюнча.

1 Алкоголдук ичимдиктерди жана тамекилерди кошкондо.

 

_________________________________________________________________________

Баалар статистикасы бөлүмү               |e-mail: ceny@stat.kg;            |тел. + 996 (312)  625825; 324705

Пайдалануучулар расмий статистиканын маалыматтарын жана тиешелүү метамаалыматтарды пайдаланууда алардын булагына шилтеме көрсөтүүгө милдеттүү ("Расмий статистика жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 30-беренеси).


Акыркы жаңылоо: 12.03.2021, 16:17