2021-жылдын январында ЕАЭБге мүчө-мамлекеттердин* экономикаларынын керектөө секторунда инфляциянын деңгээлинин салыштырмалуу талдоосу

Басылмалардын датасы: 15.02.2021


2021-жылдын январында мурунку айга салыштырмалуу ЕАЭБге мүчө-мамлекеттеринин бардыгында керектөө бааларынын жана тарифтердин жогорулашы белгиленди, муну менен бирге алардын (2,2 пайыз) эң көп өсүүсү Армения Республикасында катталды.   

ЕЭАБ мүчө-мамлекеттери боюнча керектөө секторундагы инфляциянын деңгээли

(пайыз менен, өсүүсү +, төмөндөшү -)

 

Январь
мурунку жылдын декабрына карата

Январь
мурунку жылдын январына карата

Январдагы өсүүнүн орточо айлык темптери (төмөндөшү)

2020

2021

2020

2021

2020

2021

Армения

1,3

2,2

0,2

4,5

1,3

2,2

Беларусь

0,9

1,1

4,7

7,7

0,9

1,1

Казакстан

0,7

0,6

5,6

7,4

0,7

0,6

Кыргызстан

0,6

1,0

3,2

10,1

0,6

1,0

Россия

0,4

0,7

2,4

5,2

0,4

0,7

* Статистика кызматтарынын маалыматтары боюнча.

2021-жылдын январында 2020-жылдын январына салыштырмалуу экономиканын керектөө секторундагы инфляциянын максималдуу деңгээли (10,1 пайыз) Кыргыз Республикасында катталды.

Ошентип, 2021-жылдын январында 2020-жылдын январына салыштырмалуу  баалар жана тарифтер эң көп Кыргыз Республикасында азык-түлүк товарларга (алкоголдук ичимдиктерди жана тамекилерди эсепке алуу менен) – 16,2 пайызга  жогорулады. Ошол эле мезгилде, баалардын максималдуу өсүүсү кызмат көрсөтүүлөргө - 8,0 пайыз жана азык-түлүк эмес товарларга - 8,7 пайызга Беларусия Республикасында катталды.

2021-жылдын январындагы ЕАЭБut мүчө-мамлекеттеринде товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн топтору боюнча керектөө секторундагы инфляциянын деңгээли

 ((пайыз менен, өсүүсү +, төмөндөшү -)

 

Бардык товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр

анын ичинде

азык-түлүк

товарлар1

азык-түлүк эмес товарлар

кызмат көрсөтүүлөр

 

Мурунку айга карата

Армения

2,2

4,1

1,7

0,3

Беларусь

1,1

1,5

1,3

0,3

Казахстан

0,6

1,1

0,3

0,3

Кыргызстан

1,0

1,5

0,4

-0,1

Россия

0,7

1,0

0,5

0,4

 

Мурунку жылдын декабрына карата

Армения

4,5

6,8

5,5

1,4

Беларусь

7,7

6,6

8,7

8,0

Казахстан

7,4

11,4

5,3

4,1

Кыргызстан

10,1

16,2

3,0

2,8

Россия

5,2

7,0

5,1

2,8

* Улуттук статистика кызматынын маалыматы боюнча.

1 Алкоголдук ичимдиктерди жана тамекилерди кошкондо.

______________________________________________________________________________________

Баалар статистикасы бөлүмү               |e-mail: ceny@stat.kg;            |тел. + 996 (312)  625825; 324705

Пайдалануучулар расмий статистиканын маалыматтарын жана тиешелүү метамаалыматтарды пайдаланууда алардын булагына шилтеме көрсөтүүгө милдеттүү ("Расмий статистика жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 30-беренеси).


Акыркы жаңылоо: 15.02.2021, 11:16