2021-жылдын июнунда ЕЭАБ мүчө-мамлекеттеринин* экономикасынын керектөө секторунда инфляциянын деңгээлинин салыштырмалуу талдоосу

Басылмалардын датасы: 15.07.2021


Үстүбүздөгү жылдын июнунда мурунку айга салыштырмалуу, анда 0,8 пайызга төмөндөгөнү белгиленген Армения Республикасын кошпошондо, ЕАЭБ мүчө-мамлекеттеринде керектөө бааларынын жана тарифтердин жогорулашы белгиленди,.

ЕЭАБ мүчө-мамлекеттеринин керектөөчү секторунда инфляциянын деңгээли
(пайыз менен, өсүүсү +, төмөндөшү -)

 

Июнь
майга карата

Июнь
мурунку жылдын декабрына карата

Январь-июнунда орточо айлык өсүүнүн (төмөндөө) темптери

2020

2021

2020

2021

2020

2021

Армения

-1,4

-0,8

1,0

3,8

0,2

0,6

Беларусь

0,2

0,7

3,4

5,8

0,6

1,0

Казакстан

0,4

1,1

4,2

4,6

0,7

0,8

Кыргызстан

-0,6

2,3

3,0

7,3

0,5

1,2

Россия

0,2

0,7

2,6

4,2

0,4

0,7

* Улуттук статистика кызматтарынын маалыматтары боюнча.

2021-жылдын июнунда 2020-жылдын декабрына салыштырмалуу экономиканын керектөөчү секторунда инфляциянын эң жогорку деңгээли (7,3 пайыз) Кыргыз Республикасында катталды, ал эми  Армения Республикасында, тескерисинче, алардын минималдуу деңгээли (3,8 пайыз) белгиленди.

Муну менен бирге, Кыргыз Республикасында азык-түлүк товарларына болгон баалар жана тарифтер (алкоголдук ичимдиктерди жана тамекилерди эсепке алуу менен) – 10,5 пайызга өстү.  Беларусь Республикасында баалардын азык - түлүк эмес товарларга - 6,3 пайызга жана кызмат көрсөтүүлөргө карата – 5,1 пайызга максималдуу өсүшү катталды.

2021-жылдын июнунда ЕЭАБ мүчө-мамлекеттеринин керектөөчү секторунда товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн топтору боюнча инфляциясынын деңгээли
(пайыз менен, өсүүсү +, төмөндөшү -)

 

Бардык товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр

анын ичинде:

азык-түлүк

товарлар1

азык-түлүк эмес товарлар

кызмат көрсөтүүлөр

         
 

Мурунку айга карата

Армения

-0,8

-2,1

0,0

0,1

Беларусь

0,7

0,5

0,7

0,9

Казахстан

1,1

1,7

0,8

0,7

Кыргызстан

2,3

3,5

1,0

0,1

Россия

0,7

0,6

0,7

0,8

 

Мурунку жылдын декабрына карата

Армения

3,8

5,6

5,0

1,0

Беларусь

5,8

6,0

6,3

5,1

Казахстан

4,6

6,6

3,9

2,8

Кыргызстан

7,3

10,5

4,1

1,2

Россия

4,2

5,5

4,0

2,6

* Улуттук статистика кызматынын маалыматы боюнча.
1 Алкоголдук ичимдиктерди жана тамекилерди кошкондо. ________________________________________________________________________

Баалар статистикасы бөлүмү               |e-mail: ceny@stat.kg;            |тел. + 996 (312)  625825; 324705

Пайдалануучулар расмий статистиканын маалыматтарын жана тиешелүү метамаалыматтарды пайдаланууда алардын булагына шилтеме көрсөтүүгө милдеттүү ("Расмий статистика жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 30-беренеси).


Акыркы жаңылоо: 15.07.2021, 14:52