2016-жылы кедейчиликтин деңгээли жалпысынан өлкө боюнча 25,4 пайызды түзүп, мурунку жылга карата 6,7 пайыздык пунктка төмөндөдү

Басылмалардын датасы: 13.06.2017


 

2016-жылы кедейчиликтин деңгээли жалпысынан өлкө боюнча 25,4 пайызды түзүп, мурунку жылга карата 6,7 пайыздык пунктка төмөндөдү. (Кененирээк …)

     ________________________________________________________

 

Туруктуу өнүгүү жана айлана-чөйрө

 статистикасы башкармалыгы     

 

Үй чарба статистикасы бөлүмү                  

|   e-mail:korozbaeva@stat.kg;    |  тел. + 996 (312)  324691

 

 

|   e-mail:gsamohleb@stat.kg;    |  тел. + 996 (312)  324655

 

 Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалыматтык тармактарда, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөргө таратканда, пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү (“Мамлекеттик статистика жөнүндө” Мыйзамдын 17-беренеси). 


Акыркы жаңылоо: 20.06.2017, 13:48