Быйылкы жылдын I жарым жылдыгында калктын акчалай кирешелеринин көбөйүшү белгиленди

Басылмалардын датасы: 21.11.2018


Кыргыз Республикасынын калкынын номиналдык акчалай кирешелери 2018-жылдын I-жарым жылдыгында 208 млрд. сомду түзүп, өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 23,3 пайызга көбөйдү. Муну менен бирге калктын акчалай кирешелеринин негизги булагы үлүшүнө кирешелердин жалпы көлөмүнүн 71,0 пайыздан көбү туура келген эмгек ишмердигинин кирешелери болуп саналды.

Калктын номиналдык акчалай кирешелери
(млн. сом)

 

Бардыгы

анын ичинде

 

эмгек ишмердигинен түшкөн кирешелер

социалдык трансферттер

жеке көмөкчү чарбалардан түшкөн кирешелер

башка акчалар түшүүлөр

2017

 

 

 

 

 

Январь-март

84909,5

57640,4

13262,0

10944,0

3063,2

Январь-июнь

169166,1

118530,4

26030,8

17755,8

6849,1

Январь-сентябрь

253894,0

181367,9

38825,0

23280,0

10421,0

Январь-декабрь

355609,3

250849,1

55602,8

34691,2

14466,3

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

Январь-март

95064,5

68601,6

14703,0

7645,5

4114,5

Январь-июнь

208605,3

148151,3

30784,8

21346,6

8322,6


 2018-жылдын I жарым жылдыгында калктын реалдуу акчалай кирешелеринин көлөмү айына 203982,0 млн. сомду түзүп, өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштырганда 20,6 пайызга өстү.

I жарым жылдыктагы аймактар боюнча реалдуу акчалай кирешелер  
(млн. сом)

 

Млн. сом

Өткөн жылдын тиешелүү мезгилине карата пайыз менен

 

2017

2018

017

2018

Кыргыз Республикасы

164711,6

203982,0

110,5

120,6

  Баткен облусу

11515,3

15455,9

110,5

131,0

  Жалал-Абад облусу

22792,6

34433,2

96,2

145,8

  Ысык-Көл облусу

12804,0

16289,0

105,0

121,7

  Нарын облусу

5926,3

7384,6

105,6

120,4

  Ош облусу

32486,4

42094,4

112,1

124,3

  Талас облусу

6433,6

6779,9

127,9

102,9

  Чүй облусу

27937,0

32746,5

112,4

115,0

  Бишкек ш.

38400,7

40530,3

119,9

105,0

  Ош ш.

6415,8

8268,2

102,5

123,6

 

Кыргыз Республикасындагы калктын I жарым жылдыктагы реалдуу акчалай кирешелеринин өсүүсү

(өткөн жылдын тиешелүү мезгилине карата пайыз менен)

Туруктуу өнүгүү жана айлана-чөйрө

 статистикасы башкармалыгы      

Үй чарба статистикасы бөлүмү                  

 

| e-mail:NKerimalieva@stat.kg;  |  тел. + 996 (312)  324691

|   e-mail:gsamohleb@stat.kg;    |  тел. + 996 (312)  324655

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалыматтык тармактарда, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөргө таратканда, пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү (“Мамлекеттик статистика жөнүндө” Мыйзамдын 17-беренеси). 


Акыркы жаңылоо: 22.11.2018, 14:19