Үстүбүздөгү жылдын январь-февралындагы ИДПнын көлөмүндөгү товарларды өндүргөн тармактардын өсүү темпинин жогорулашы белгиленди

Басылмалардын датасы: 13.03.2017


 

Ички дүң продукт (ИДП) 2017-ж. январь-февралында алдын-ала баалоо боюнча 52 млрд. сомго жакындады, бул өткөн жылдын тийиштүү мезгилинин денгээлинен 5,4 пайызга жогору, «Кумтөр» кен казуу ишканаларын эсепке албаганда тиешелүүлүгүнө жараша 47 млрд. сомду түзүп, 3,6 пайыз болду.

ИДПнын өсүшү негизинен айыл чарба, өнөр жай жана  кызмат көрсөтүүлөр чөйрөсү  тарабынан камсыз кылынды. Муну менен бирге мурунку жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу товар өндүрүү тармактары  113,3 пайызды (2016-ж. январь-февралында -76,7 пайыз), ал эми  кызмат көрсөтүүчү тармактар  - 100,4 пайызды (2016-ж. январь-февралында -102,0 пайыз) түздү. 

Өткөн жылдын январь-февралына салыштырганда ИДПнын түзүмүндөгү товарларды өндүргөн тармактардын үлүшү 0,6 пайыздык пунктка (негизинен үлүшү 1,2 пайыздык пунктка көбөйгөн өнөр жай тармагынын эсебинен) өсүп, 33,9 пайызды түздү, ошондой эле кызмат көрсөтүүчү тармактардын үлүшү 0,8 пайыздык пунктка жогорулап, 53,6 пайызды түздү.

2017-жылдын январь-февралындагы экономикалык ишмердиктин түрлөрү боюнча ИДП

        (пайыз менен)

 

Млн. сом

ИДПнын өсүү темптериөмөндөшү- )

ИДПнын түзүмү

2016

2017

ИДП

51893,8

5,4

100,0

100,0

Товарларды өндүргөн тармактар

17600,4

13,3

33,3

33,9

Айыл чарбасы, токой чарбасы             жана  балык уулоочулук

4343,3

1,3

8,8

8,4

Өнөр жай

10768,0

22,4

19,5

20,7

Пайдалуу кендерди казуу

909,6

71,5

1,2

1,7

Иштетүү өндүрүшү (Иштетүү өнөр жайы)

7773,8

21,3

14,5

15,0

Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу)

1931,7

12,4

3,5

3,7

Суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу

152,9

1,9

0,3

0,3

Курулуш

2489,1

-0,7

5,0

4,8

Кызматтарды көрсөткөн тармактар

27807,6

0,4

52,8

53,6

Дүң жана чекене соода; автомобилдерди
жана мотоциклдерди оңдоо

9268,3

3,9

18,0

17,9

Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо

2610,6

4,2

5,3

5,0

Мейманканалардын жана ресторандардын ишмердиги

792,0

6,5

1,6

1,5

Маалымат жана байланыш

2770,2

-16,0

5,7

5,3

Кызмат көрсөтүүлөрдүн башка түрлөрү

12366,5

0,5

22,2

23,9

Продуктуларга таза (субсидиялар

эсептен алынган) салыктар

6485,8

5,4

            13,9

               12,5

 

Экономикалык статистика жана улуттук эсептер башкармалыгы  e-mail: g.satybekova @stat.kg;  тел. + 996 (312) 324695

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалыматтык тармактарда, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөргө таратканда, пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү (“Мамлекеттик статистика жөнүндө” Мыйзамдын 17-беренеси). 


Акыркы жаңылоо: 12.07.2017, 13:57