Үстүбүздөгү жылдын январь-июлундагы ИДПнын көлөмүндө товарларды өндүргөн тармактарынын өсүү темптеринин төмөндөөсү белгиленди

Басылмалардын датасы: 14.08.2018


Ички дүң продукт (ИДП) 2018-ж. январь-июль айларында алдын-ала баалоо боюнча 260,5 млрд. сомду түздү. «Кумтөр» кен казуу ишканаларын эсепке албаганда, тиешелүүлүгүнө жараша, 236,2 млрд. сомду жана өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштыруу боюнча деңгээлинен 2,2 пайызга жогору түзілдү.

ИДПнын төмөндөөсү, негизинен, товарларды өндүрүүчү тармактар тарабынан камсыздалды. Муну менен бирге, мурунку жылдын тийиштүү мезгилинине салыштырмалуу товардык өндүрүш тармактары - 97,3 пайызды (2017-ж. январь-июлунда -114,2 пайыз), ал эми кызмат көрсөтүү тармактары – 101,6 пайызды (2017-ж. январь-июлунда - 100,3 пайыз) түздү. 

2017-жылдын январь-июлуна салыштырганда ИДПнын түзүмүндөгү товарларды өндүрүүчү тармактардын үлүшү 0,6 пайыздык пунктка азайып, 36,6 пайызды түздү, ошондой эле кызмат көрсөтүүчү тармактардын үлүшү, 1,9 пайыздык пунктка азайып, 46,6 пайызды түздү.

2018-жылдын январь-июлундагы экономикалык ишмердиктин түрлөрү боюнча ИДП
           (пайыз менен)

 

Млн. сом

ИДПнын өсүү темптериөмөндөшү- )

ИДПнын түзүмү

2017

2018

 

ИДП

260457,8

-0,2

100,0

100,0

 

 

Товарларды өндүрүүчү тармактар

95117,6

-2,7

37,2

36,6

 

 

Айыл чарбасы, токой чарбасы жана балык  уулоочулук

26517,6

2,1

10,6

10,2

 

 

£нөр жай

51973,2

-8,0

20,3

20,0

 

 

 Пайдалуу кендерди казуу

1902,5

-31,8

1,1

0,7

 

 

 Иштетүү өндүрүшү
(Иштетүү өнөр жайы)

43189,8

-8,3

16,6

16,6

 

 

 Электр энергия, газ, буу жана
 кондицияланган аба менен камсыздоо

 (жабдуу)

6210,3

2,5

2,4

2,4

 

 

 Суу менен жабдуу, тазалоо,
 калдыктарды иштетүү жана кайра
 пайдалануучу чийки затты алуу

670,6

10,5

0,2

0,3

 

 

Курулуш

16626,8

6,4

6,3

6,4

 

 

Кызмат көрсөтүүчү тармактар

121467,0

1,6

48,5

46,6

 

 

Дің жана чекене соода; автомобилдерди

 жана мотоциклдерди оңдоо

42893,8

4,3

16,1

16,4

 

 

Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо

11207,6

4,4

4,2

4,3

 

 

Мейманканалар менен ресторандардын

 ишмердиги

3937,3

6,3

1,5

1,5

 

 

Маалымат жана байланыш

8579,6

-7,2

3,4

3,3

 

 

Кызмат көрсөтүүлөрдүн башка түрлөрү

54848,7

0,3

23,3

21,1

 

 

Продукттарга таза (субсидияларды

 эсептебегенде) салыктар

43873,2

-0,2

14,3

16,8

 

                     

 

Экономикалык статистика жана улуттук эсептер башкармалыгы  e-mail: a.kuderbaeva@stat.kg, @stat.kg;  тел. + 996 (312) 3246955; 325351

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда, маалыматтык тармактарда, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөргө таратканда, пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү (“Мамлекеттик статистика жөнүндө” Мыйзамдын 17-беренеси).


Акыркы жаңылоо: 14.08.2018, 11:08