2017-жылдагы региондук дүң продукт (РДП)

Басылмалардын датасы: 22.01.2019


2017-жылы реалдуу региондук дүң продуктунун мурунку жылга салыштырмалуу эң жогорку өсүүсү Жалал-Абад облусунда (13,3 пайыз), Ош ш. (8,0 пайыз) жана Чүй облусунда (6,4 пайыз) белгиленди, ал эми Нарын облусунда (1,2 пайызга) жана Баткен облусунда (0,5 пайызга) төмөндөшү байкалды.

Региондук дүң  продуктунун региондор боюнча өзгөрүлүшү

 

 

Региондук дүң продукт

(жыйынтыкка карата пайыз менен)

 

                                               2016-ж.                                                                    2017-ж.

             

      

 А    Ош ш.                                  D   Ысык-Көл облусу                G   Талас облусу

                          В    Баткен облусу                    E   Нарын облусу                        H   Чүй облусу

                          C   Жалал-Абад облусу             F   Ош облусу                               I    Бишкек ш.

 

                Калктын жан башына туура келген региондук дүң  продуктунун көлөмүнүн жылдык өсүүсү байкалууда. 2017-жылы бул көрсөткүч Бишкек ш. (2,2 эсе), Ысык-Көл облусунда (1,5 эсе), Ош ш. (1,3 эсе) жана Чүй облусунда (1,1 эсе) орто республикалык деңгээлден жогору түзүлдү.

 

Калктын жан башына туура келген региондук дүң продукт

           (учурдагы бааларда, млн. сом)


Акыркы жаңылоо: 23.01.2019, 11:52