2017-жылдын II-кварталында жашоо минимуму 5052,39 сомду түздү

Басылмалардын датасы: 11.07.2017


2017-жылдын II-кварталында жашоо минимумунун чоңдугу калктын адам башына алганда орточо эсеп менен  5052,39  сомду түздү (Толугу менен..)

Туруктуу өнүгүү жана айлана-чөйрө

 статистикасы башкармалыгы      

 

Үй чарба статистикасы

бөлүмү                  

|   e-mail:korozbaeva@stat.kg;    |  тел. + 996 (312)  324691

 

|   e-mail:gsamohleb@stat.kg;    |  тел. + 996 (312)  324655

 

 

 

 

 

 

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланууда, маалыматтык тарамдарда кагаз түрүндө, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөрдө жайылтууда колдонуучу маалыматтын булагына шилтеме берүүгө милдеттүү (КРнын “Мамлекеттик статистика жөнүндө” Мыйзамынын 17-беренеси).

 


Акыркы жаңылоо: 11.07.2017, 16:09