ЕАЭБ өлкөлөрү боюнча ИДП жана калктын адам башына туура келген ИДП

Басылмалардын датасы: 19.05.2017


Акыркы жылдары ИДПнын көлөмү жана калктын адам башына туура келген ИДПнын көлөмү, АКШнын доллары менен абсолюттук өлчөөдө, көпчүлүк ЕАЭБ өлкөлөрүндө кыскарган, бул көрүнүш, жергиликтүү акча бирдигинин курсунун АКШ долларына карата төмөндөөсү менен түшүндүрүлөт.

    ЕАЭБ өлкөлөрү боюнча ИДП жана калктын адам башына туура келген ИДП

        (учурдагы баа менен)

 

Чен  бирдиги

2014

2015

20161

Кыргызстан

       

ИДП

млрд. АКШ долл.

7,4

6,6

6,6

Калктын адам башына

туура келген ИДП

АКШ  долл.

1331,2

1163,3

1133,6

Армения

       

ИДП

млрд. АКШ долл.

11,6

10,5

10,8

Калктын адам башына

 туура келген ИДП

АКШ  долл.

3852,0

3512,0

3568,5

Беларусь

       

 

ИДП

 млрд. АКШ долл.

78,5

55,3

48,1

Калктын адам башына

туура келген ИДП

АКШ  долл.

8289,0

5829,0

5092,0

Казахстан

       

ИДП

 млрд. АКШ долл.

221,4

184,4

135,0

Калктын адам башына

 туура келген ИДП

АКШ  долл.

12806,7

10509,9

7585,2

Россия

       

ИДП

 млрд. АКШ долл.

2085,8

1372,1

1284,0

Калктын адам башына

туура келген ИДП

АКШ  долл.

14278,0

9372,0

8058,3

                 

__________________________

1 Алдын-ала маалыматтар.

 Маалыматтар  ЕЭК, КМШ Статкомитетинин жана ЕАЭБ мамлекеттеринин  расмий сайтттарынан алынган.

 

Экономикалык статистика жана улуттук эсептер башкармалыгы  e-mail: g.satybekova @stat.kg;  тел. + 996 (312) 324695

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалыматтык тармактарда, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөргө таратканда, пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү (“Мамлекеттик статистика жөнүндө” Мыйзамдын 17-беренеси). 


Акыркы жаңылоо: 19.05.2017, 11:41