2020-жылдын I кварталындагы «Азык-түлүк коопсуздугу жана кедейчилик боюнча маалыматтык бюллетень» чыкты

Басылмалардын датасы: 04.06.2020


Бюллетенде 2020-жылдын I кварталындагы өлкөдөгү азык-түлүк менен камсыздоодогу абалдын  талдоосу камтылат.  Анда азык-түлүк менен камсыздалышы, анын өндүрүлүшү жөнүндө материалдар, азык-түлүккө болгон жеткиликтин көрсөткүчтөрү, калктын киши башына керектөөсү жөнүндөгү маалыматтар бириктирилген жана системалаштырылган (тутумдаштырылган).

Тиркемелерде Кыргыз Республикасынын аймактарындагы гидрометеорологиялык шарттардын баяны, тамак-аш азыктарына болгон орточо чекене баалар жөнүндө маалымат, 2019-жылда 5016 үй чарбаларынын интеграциялык изилдөөсүнүн натыйжалары боюнча энергетикалык баалуулук түрүндө тамактануу теңдеми, ошондой эле азык-түлүк коопсуздугунун индикаторлору камтылган. Кененирээк маалыматты «Басылмалар» бөлүгүнөн караңыздар.

 

______________________________________________

 

Туруктуу өнүгүү жана айлана-чөйрө статистикасы башкармалыгы e-mail: NKerimalieva@stat.kg; |  тел. + 996 (312)  324691

Үй чарба статистикасы бөлүмү e-mail:Y.Kalymbetova@stat.kg; |   тел. + 996 (312) 324655

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда, маалыматтык тармактарга, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөргө таркатуу учурунда, пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү («Мамлекеттик статистика жөнүндө» Мыйзамдын 17-беренеси). 


Акыркы жаңылоо: 04.06.2020, 10:47