Кыргыз Республикасынын региондорунун социалдык-экономикалык өнүгүүсү боюнча статистикалык жыйнактын биринчи чыгарылышы басмадан чыкты.

Басылмалардын датасы: 06.05.2021


Жыйнак 2019-2020-жж. региондордун негизги экономикалык жана социалдык көрсөткүчтөрүн, инфраструктурасын, инвестициялык жана финансылык ишмердүүлүгүн мүнөздөөчү маалыматтарды камтыйт.

Жыйнак республиканын региондорунун социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө комплекстүү баалоо жүргүзүү максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 28-октябрындагы №354-р буйругуна ылайык даярдалган.

 

Региондук статистиканы жана сапатты өнүктүрүү бөлүмү |   интернет: http://www.stat.kg, e-mail: region.stat19@mail.ru |  тел. + 996 (312)  664211; 324923

Колдонуучулар расмий статистикалык маалыматтарды жана тийиштүү метамаалыматтарды пайдаланган учурда алардын булагына шилтеме көрсөтүүгө милдеттүү (“Расмий статистика жөнүндө” Мыйзамдын 30-беренеси).


Акыркы жаңылоо: 06.05.2021, 17:14