«Кыргыз Республикасындагы малга жана үй канаттуларга санак жүргүзүүнүн жыйынтыгы (2018-жылдын аягына карата абалы боюнча)» статистикалык жыйнагы басылып чыкты

Басылмалардын датасы: 26.02.2019


 «Кыргыз Республикасындагы малга жана үй канаттуларга санак жүргүзүүнүн жыйынтыгы (2018-жылдын аягына карата абалы боюнча)» статистикалык жыйнагы басылып чыкты. Жыйнак санакта мамлекеттик жана жамааттык чарбаларында, мекемелердин жана уюмдардын көмөкчү чарбаларында, дыйкан (фермердик) чарбаларында, жеке ишкерлердин чарбаларында жана жарандардын жеке көмөкчү чарбаларында болгон мал жана үй канаттуулары эсепке алынды.

Бул басылманы алууну каалагандар Кыргыз Республикасынын Улутстаткомунун Маркетинг кызматына кайрылууңуздарды өтүнөбүз, байланыш телефондору: +996 (312) 324703.

Кененирээк маалымат алуу үчүн Улуттук статистика комитетинин сайтындагы «Басылмалар/Кыргыз Республикасындагы малга жана үй канаттуларга санак жүргүзүүнүн жыйынтыгы» бөлүгүнөн  карасаңыздар болот.

___________________________________________________________________________

Айыл чарба статистика бөлүмү | e-mail: е.turgunbaeva@stat.kg|    тел. +996 (312) 62-57-35

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалыматтык тармактарда, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөргө таратканда пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү (“Мамлекеттик статистика жөнүндө” Мыйзамдын 17-беренеси).

 


Акыркы жаңылоо: 26.02.2019, 10:16