«2015-жылдагы Кыргыз Республикасынын товарларын жана кызмат көрсөтүүлөрүн өндүрүүнүн жана пайдалануунун тармактар аралык теӊдеми» статистикалык жыйнагы чыкты

Басылмалардын датасы: 28.08.2017


   «2015-жылдагы Кыргыз Республикасынын товарларын жана кызмат көрсөтүүлөрүн өндүрүүнүн жана пайдалануунун тармактар аралык теӊдеми» статистикалык жыйнагы чыкты (кыскача программа боюнча).

     Жыйнакта «Чыгымдар–чыгарылыш» таблицаларынын  жана тике жана толук чыгымдарынын, тармактар аралык теӊдемдин көрсөткүчтөрүнүн  эсебинин кыскача методикасы камтылган.

         Жыйнак кыргыз жана орус тилдеринде басылып чыкты.

  Жыйнакты алуу суроолору боюнча Улутстаткомдун БЭБунун маркетинг кызматына төмөндөгү телефон боюнча кайрылыӊыздар:

         +996(312)32-47-03

Экономикалык статистика жана улуттук эсеп башкармалыгы

e-mail: eicenkulova@ stat.kg n. zaharova@ stat.kg;

тел. +996(312)32-46-95, +996(312)32-46-43

         Массалык-маалымат каражаттарында жана илим эмгектеринде, маалыматтык тармактар аркылуу таркатууда, кагаз түрүндө алып жүрүүдө жана аны аткарууда, статистикалык  маалыматтарды пайдалануучулар алгачкы булактарга таянып пайдаланууга милдеттүү (Мамлекеттик статистика жөнүндө Мыйзам берене 17).


Акыркы жаңылоо: 28.08.2017, 14:05