"Кыргыз Республикасында билим берүү жана илим" статистикалык жыйнагы басмадан чыкты

Басылмалардын датасы: 01.10.2018


"Кыргыз Республикасында билим берүү жана илим" статистикалык жыйнагы мектепке чейинки тарбия жана окутуу, жалпы орто билим берүү, башталгыч, орто жана жогорку кесиптик билим берүү, билим деңгээли, жынысжашы боюнча топтор, шаар жана айыл калкы, ошондой эле илимий потенциалды мүнөздөөчү көрсөткүчтөр боюнча  маалыматтарды камтыйт.
 

Жыйнак орус тилинде чыкты.
Жыйнакты сатып алуу үчүн суроолор боюнча Улутстаткомдун БЭБ (ГВЦ) Маркетинг кызматына +996 (312) 32-47-03 телефону боюнча кайрылууну сунуштайбыз. ________________________________________________________________________________

Социалдык статистика бөлүмү |e-mail: j.rahmanova@stat.kg|тел. + 996 (312) 32 46 52

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалымат тармактарына, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөрдө таратканда пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү. (“Мамлекеттик статистика жөнүндө Мыйзамдын 17-беренеси).

 


Акыркы жаңылоо: 02.10.2018, 09:54