«Кыргызстандагы туризм» статистикалык жыйнагы басылып чыкты

Басылмалардын датасы: 01.08.2018


«Туризм Кыргызстанда» басылмасы “Кыргыз Республикасындагы туризмдин онугушунун негизги индикаторлору” аналитикалык обзору, ошондой эле туристтерди жайгаштыруу каражаттары,  туристтердин агымдары, туристтик ресурстар, туризм үчүн товарларды өндүрүү жана туризм чөйрөсүндө кызмат көрсөтүүлөрдүн көлөмдөрү, ушул кызмат көрсөтүүлөргө баалар (тарифтер) жөнүндө,  туризм чөйрөсүнө инвестициялар, ушул чөйрөдөн алынган дүң кошулган нарк жана башкалар жөнүндө 2013-2017-жж. мезгил үчүн маалыматты камтыйт.

Маалыматтар бүтүндөй республика жана анын аймактары боюнча  келтирилди.  

____________________________________________________________________________

 

Керектөө рыногу статистикасы бөлүмү


Акыркы жаңылоо: 01.08.2018, 08:55