“Кыргыз Республикасынын мал жана үй канаттууларын бир жолку эсепке алуунун жыйынтыгы” облустар жана райондор боюнча статистикалык басылма басылып чыкты

Басылмалардын датасы: 13.02.2018


2017-жылдын аягына карата абалы боюнча “Кыргыз Республикасынын мал жана үй канаттууларын  бир жолку эсепке алуунун  жыйынтыгы” облустар жана райондор боюнча боюнча статистикалык басылма басылып чыкты. Басылмада өткөн жыл менен салыштырылган статистикалык маалыматтардын кыскача талдоосу берилди. Тиркемеде 2017-жылдын аягына карата абалы боюнча Кыргыз Республикасынын аймактык жана чарбачылык категориялары боюнча малдын жана үй канаттуулардын бардык болгон түрлөрү жөнүндө маалыматтар камтылган статистикалык таблицалар келтирилди. 

 

Бул басылманы  сатып алууну  каалагандар Кыргыз Республикасынын Улутстаткомунун Маркетинг кызматына кайрылыңыздар.

___________________________________________________________________

Реалдуу сектор  статистикасы  башкармалыгынын  айыл чарба статистикасы бөлүмү

e-mail:gmursabekova@stat.kg; тел. + 996 (312) 66 40 43

 

Массалык  маалымат каражаттарында жана илимий эмгектерде, маалыматтык торлордогу таркатууларда, кагаз түрүндө, магниттик жана башка маалымат алып жүрүүчүлөрдө статистикалык маалыматтарды колдонуу учурунда колдонуучулар алардын булагына таянууга милдеттүү ( Мамлекеттик статистика жөнүндө Мыйзамынын 17-б.).


Акыркы жаңылоо: 13.02.2018, 17:30